Nord universitetets modell – lokalt alumnarbete med centralt stöd

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, CRM

Grunden till det norska Nord universitetets alumnarbete lades på Handelshögskolan – då en fristående högskola, i dag en av universitetets fakulteter. 2022 antogs en central alumnstrategi och en central alumnkoordinator anställdes. Men även därefter är det på fakulteterna som alumnarbetet äger rum, med möjligheter till centralt stöd.

Nord universitetet bildades 2016. Inledningsvis var det i princip bara Handelshögskolan som arbetade med alumnfrågor, via en egen alumnportal.

Anita startade alumnverksamheten på dåvarande Handelshögskolan i Bodö som numera är en del av Nord universitetet

Anita Eide är senior rådgivare för alumnfrågor på just Handelshögskolan och har arbetat med alumnfrågorna sedan 2005. Hon var med när Handelshögskolans första portal togs fram 2013, i samarbete med Mira. Anita deltog också i arbetet med att utreda hur alumnengagemanget skulle byggas upp på det nybildade universitetet.

Utredningen mynnade bland annat ut i en alumnstrategi, som var klar 2022. Sommaren 2022 anställdes Tor Eivind Aaneland som senior rådgivare för alumnfrågor, centralt placerad på universitetet. Han har ett förflutet på just Handelshögskolan, är själv en av deras alumner och har god inblick i hur deras alumnarbete ser ut.

– Det är stor skillnad sedan Tor Eivind kom och även sedan de andra fakulteterna börjat arbeta med alumnfrågor. Innan dess hade jag ett väldigt ensamt jobb. För mig har det blivit en helt annan värld när vi nu är flera som arbetar med de här frågorna, mot ett gemensamt mål, säger Anita Eide och fortsätter:

– Jag får upp min egen aktivitet när det är ett större generellt fokus på alumnfrågorna. Aktiviteten är också högre över hela fakulteten och det känns att jag får mer gensvar över lag numera.

Tor Eivind fyller på:

– Ja, vi har ett stort fokus på alumnfrågorna nu. I år ska alla fakulteter rekrytera alumner bland dem som tar examen före sommaren. Vi har haft en mycket bra medlemsutveckling och hoppas att den trenden håller i sig när vi nu ska rekrytera bland avgångsstudenterna som snart lämnar campus, säger han.

Tor Eivind Aaneland arbetar centralt på Norduniversitetet med alumnverksamhet

Hur är ert alumnarbete upplagt?
– Alumnkoordinatorerna sköter sitt arbete på egen hand, med centralt stöd efter behov. Jag har byggt upp det centrala upplägget, inspirerat av Handelshögskolans alumnarbete. De första sex månaderna fick de nya alumnkoordinatorerna en del stöd av mig och Anita, men det behövs inte lika mycket längre, säger Tor Eivind och fortsätter.

– Det har varit ett spännande uppdrag att kontakta alla fakulteterna och hjälpa dem i gång. En fakultet var väldigt intresserad och sen har jag tagit dem var och en, efter hand. Alla vill vara med, men deras intresse har varit olika stort. Det handlar ofta om prioriteringar, alltså hur mycket resurser de vill avsätta för sin alumnverksamhet.

Vilka är fördelarna med att alumnarbetet drivs lokalt?
– Jag tror att det är bättre att intresset för frågorna har vuxit fram lokalt. Det är bättre att önskan och drivet kommer underifrån, säger Anita.

– Jag tycker att det är naturligt att det är fakulteterna som gör jobbet, medan min roll är mer att vara en slags facilitator, säger Tor Eivind.

Vilka lärdomar har ni dragit så här långt?
– Det första registreringsbrevet, för att anmäla sig som alumn, kan förbättras. Så här har vi gjort en del justeringar sedan starten. I övrigt har vi inte åkt på några större smällar, säger Tor Eivind.

Har ni några tips till andra lärosäten som ska starta sin alumnverksamhet?
– Det underlättar med rätt förarbete. Innan jag anställdes hade det ju gjorts en utredning och strategin var antagen. Det är viktigt att veta riktningen framåt. I mötet med fakultetsledningar är det alltid bra att kunna lista alumnarbetets fördelar, för att motivera de kostnader som kommer med satsningen. Att ha ledningens stöd i alumnarbetet är också viktigt, säger Tor Eivind.

Vad är syftet med alumnarbetet på Nord universitetet?
– Vi ska upplysa alumnerna om vad universitetet gör, underhålla relationen med alumnerna och bygga på deras positiva minnen av oss, säger Tor Eivind.

– Vi arrangerar också en del event och vidareutbildningar. På Handelshögskolan utser vi till exempel årets alumn och arbetar med ett mentorprogram. Vi vill att alumnerna ska vara stolta och hålla kontakten både med varandra och med oss, säger Anita.

Hur ser era planer ut framåt?
– Vi hoppas dels kunna ordna fler arrangemang för medlemmarna, dels skapa bra arenor där våra alumner kan ge input på våra utbildningar. Det senare hoppas vi ska bli en viktig informationskälla i vidareutvecklingen av våra utbildningar, avslutar Anita.

Fakta
Nord universitetet bildades 2016, efter en sammanslagning mellan flera lärosäten. Universitetets campus är spridda över åtta städer i norra Norge. Universitetet har 11 000 studenter, varav ungefär 6 000 hör till campus Bodö.