Alumni Engagement – ”Det du inte mäter kan du inte förbättra”

Johan Johannessonalumni, Alumni Relationer, Alumni Relations, Blog, CRM

Vad är alumnengagemang, hur kan det mätas och därefter användas för att skapa mer engagemang? Det diskuterades under ett webbinarium som Mira arrangerade den 9 november 2022. Mira presenterade också sin helt nya modell för att arbeta med just alumnengagemang.

Johan Johannesson och Magnus Bratt från Mira var förmiddagens kunskapsbärare. Allt tog sin början i den centrala frågan: varför ska alumnengagemang mätas?

– En väl fungerande alumnverksamhet skapar värde för både lärosätet och för alumnerna. Om alumnengagemanget inte mäts så är det svårt att argumentera internt för ökat stöd till verksamheten. Det du inte mäter kan du inte förbättra, sa Johan Johannesson och gav oss ytterligare några argument för att mäta alumners engagemang:

– Att mäta engagemanget gör det enklare att hushålla med dina resurser. Det förenklar också möjligheten att mäta utveckling över tid och att benchmarka din verksamhet, dels över tid, dels gentemot andra aktörer. Att mäta alumnengagemanget gör det också enklare att förstå dina alumner och att prioritera dina aktiviteter gentemot dem. Det är med andra ord ett bra planeringsverktyg och ett bra sätt att kunna räkna hem din verksamhet.

AEL– Alumni Engagement Levels och ICARS
Det finns flera sätt att mäta alumners engagemang. En väl använd metod är att använda sig av ”Alumni Engagement Levels” (AEL), som mäter alumnernas engagemang i olika nivåer. En aktör som gör detta är den globala organisationen CASE, som mäter volontärarbete, filantropi, meningsfulla erfarenheter och kommunikation. De har också skapat något som heter ICARS, International CASE Alumni Relations Survey, som av många upplevs som komplext och ganska krångligt.

– Det finns en risk att vi fastnar i definitioner i det här arbetet. Det gäller också att vara medveten om att det alltid kommer att vara svårt att jämföra alumnverksamheter mellan olika lärosäten och fakulteter, eftersom alla har väldigt olika förutsättningar, sa Magnus Bratt.

Go, Help, Give, Connect
En annan metod som mäter alumnengagemang är Go, Help, Give, Connect. Namnet skvallrar om att alumnerna klassificeras i fyra olika ”engagemangsnivåer” där Go är de alumner som deltar på evenemang, Help de som är volontärer, Give de som ger donationer och Connect de som prenumererar på nyhetsbrev, klickar på länkar, registrerar sig och så vidare.

– Alla som gör något över huvud taget räknas enligt den här modellen som ”engaged”. Min bild av modellen är att den blandar äpplen med päron och att den inte riktigt driver fokus på att göra rätt saker. Men den är lätt att använda och att komma i gång med, sa Magnus Bratt.

Miras nya AEL-modell
Därefter var det dags att presentera Miras alldeles nya AEL-modell. Den klassificerar alumnernas engagemang i sex olika nivåer, från Identified till Supportive. Mira erbjuder också olika råd och tips på vad man göra för att öka värdet inom en nivå eller förflytta alumner från en nivå till en annan.

– AEL är ett sätt att strukturera dina mätetal och arbeta strategiskt med att mäta din alumnverksamhet. Miras nya modul är anpassad efter nordiska förhållanden och kan användas av alla våra kunder. Den är lite mer avancerad än Go, Help, Give, Connect, men inte lika komplicerad som ICARS, sa Magnus Bratt och fortsatte:

–  Vi har valt våra sex olika nivåer utifrån att det du mäter också ska driva ditt sätt att jobba. Vårt motto är att det måste vara rimligt enkelt att samla in den information du behöver.

Kritiska framgångsfaktorer
Nästa fråga att besvara var: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna?

– Det beror på vad du vill arbeta med, alltså mellan vilka nivåer du vill förflytta dina alumner. Om du vill få dina alumner att gå från att vara ”Identified” eller Contactable” till att bli ”E-mail readers” så handlar det om att arbeta med din databas och göra integrationer. Vill du lyfta dem vidare till att bli ”Interested” så handlar det om masskommunikation. Här gäller det att segmentera ditt nyhetsbrev och dina push-notiser för att få en så effektiv kommunikation som möjligt. I arbetet med de alumner som är ”Active” och ”Supportive” handlar det om att bygga relationer, både till alumnerna och internt på lärosätet, sa han och fortsatte:

– Vi kommer inom kort att slå på beta-versionen av den nya modulen. På startsidan kommer det att gå att se statistik. Det kommer också att vara möjligt att se engagemangsnivån för varje alumn, enligt modellens sex nivåer.

Johan menade vidare att det har hänt mycket de senaste tio åren. Att ha ett nyhetsbrev och bra koll på sina alumner är en självklarhet för de flesta i dag. Dagens utmaningar  handlar mer om att får ut ett större värde av verksamheten eller att bli bättre på att integrera alumnerna i lärosätet som helhet.

Fokusera på de intresserade
– Mitt råd är att fokusera på de alumner som är riktigt intresserade. Lägg 80 procent av din tid på att arbeta med de 20 procent av alumnerna som är mest engagerade. Det är de som skapar värde för ditt lärosäte!

Därefter var det tid att avrunda, peppa och skicka stafettpinnen vidare till deltagarna.
– Alumnengagemang går att mäta! Det gäller bara att ställa rätt frågor. Att arbeta med alumnengagemang är viktigt. Det kan ta tid och vara komplicerat, men nu har Mira tagit fram en modell som vi hoppas ska göra ert arbete enklare, sa Magnus Bratt.

– Framgångsrik alumnverksamhet visar progression i alumnernas engagemang och ser till att öka deras engagemang över tid. Genom att analysera dina alumner och inse vilken engagemangsnivå de befinner sig på, går det att förstå vilka aktiviteter som får dem att röra sig framåt i sitt engagemang. Som svar på den inledande frågan om alumnverksamhet går att mäta svarar alltså även jag: Ja, det går absolut, sa Johan Johannesson.

Fakta – webbinariets två enkäter

Mäter ni era alumners engagemang?

Under seminariet gjordes två enkla enkäter. Den första handlade om vilka som mäter sina alumners engagemang. Av de 12 personer som svarade sa fem att de inte mäter alls, fem att de har data som de inte systematiserar och två att de har data och följer vissa nyckeltal. Ingen av de tolv valde alternativet: Vi har data och en bra modell för att följa utvecklingen.

Hur många deltar i ICARS?

Den andra enkäten undersökte hur många som deltar i ICARS. Av de 13 som svarade sa en att de deltar, två att de skulle vilja men att det tar för mycket resurser, en att det är för komplext, fem att de inte mäter alumners engagemang och fyra att de inte är engagerade i CASE.