Webinar med Hanken och Brakeley Nordic: Hur engagerar du och ditt lärosäte era nyckelalumner?

Magnus BrattAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Webinar

Att bedriva alumnverksamhet handlar i mångt och mycket om att skapa relationer. Detta görs ofta genom massmarknadsföring där man exempelvis skickar nyhetsbrev eller inbjudningar till större och mindre evenemang. Självklart är dessa viktiga aktiviteter som kan generera engagemang bland alumngruppen och vara en grund för andra viktiga relationsbyggande aktiviteter

Men masskommunikation är troligtvis inte bästa sättet att nå ut till eller engagera de som kan kallas “nyckelambassadörer”, alumner som verkligen kan göra skillnad. Det kan exempelvis vara företagsledare och framgångsrika entreprenörer. Men kan lika gärna vara forskare, idrottare, politiker, journalister eller influencers.

Anmäl dig till vårt webinar den 18/5 klockan 12.00 (svensk tid) där Johan Wennström – Managing Director på Brakely Nordic, Camilla Wardi  – chef för näringslivsrelationer & samverkan på Hanken samt Mira Aarnivuo – alumnkoordinator på Hanken pratar om hur man kan nå ut och engagera denna nyckel-målgrupp.