Så använde jag Miras SMS-tjänst – Mira Aarnivuo, alumnkoordinator på Hanken

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Events

Vem är du och vad jobbar du med?

Mira Aarnivuo – alumnkoordinator på Hanken

Jag heter Mira Aarnivuo och jobbar på Hanken Svenska handelshögskolan. Hanken är Finlands enda fristående Handelshögskola och är ett av få lärosäten som har tre internationella ackrediteringar. Jag jobbar i teamet för externa relationer relationer som alumnkoordinator och är ansvarig för kommunikation och relationen med högskolans alumner.

Vad är utmaningen i din roll?

Det är viktigt för oss att ha uppdaterade adress- och kontaktuppgifter till våra alumner eftersom det är en nödvändighet för att kunna nå ut med erbjudanden och nyheter till dem. Att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade kräver en del arbete från vår sida och vi uppmanar ständigt våra alumner när vi gör utskick att logga in på sin alumnsida och uppdatera om de ändrat adress eller gjort andra ändringar.

Vårt alumnbrev är väldigt populärt bland våra alumner och hamnar alltid i topp när vi frågar dem hur de vill fortsätta hålla kontakten med oss. I och med att det är så populärt finns det också ett incitament från alumnernas sida att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

Under hösten provade ni för första gången att skicka SMS via ert Mira-system. Varför gjorde ni det?

Vi skulle arrangera Hankendagen vilket är ett av våra viktigaste alumnevenemang under året och gjort en e-postkampanj, men kände att vi skulle vilja göra något ytterligare för att maximera intresset. Vad kunde vi göra som vi ännu inte gjort? Då kom vi på idén att försöka nå ut med SMS. Nuförtiden får man inte ofta SMS längre jämfört med e-post och kanske skulle detta vara ett sätt att nå igenom bruset? Att skicka SMS är dessutom betydligt mer kostnadseffektivt än att göra utskick via post, vilket också var något vi övervägde.

Vi valde att göra ett SMS-utskick riktat mot en avgränsad målgrupp i närområdet för evenemanget

Hur tyckte du resultatet blev?

Vi blev väldigt nöjda med resultatet. Det var smidigt att göra utskicket och har fått positiv feedback från flera alumner som tyckte det var rätt coolt att vi nu också använde SMS för att kunna nå ut och påminna om vårt evenemang.

En annan fördel är att vi faktiskt kunde nå en grupp av alumner där vi har telefonnummer, men ingen uppdaterad e-postadress. Så genom att använda SMS kunde vi nå ut till alumner vi annars inte kunnat nå!

Vi kommer med största sannolikhet använda oss av SMS fler gånger. Det fungerade bra som ett komplement till vanliga e-postutskick för att få upp intresset för evenemang men man skulle också kunna tänka sig använda sig av SMS-länkar för att samla in e-postadresser till alumner där vi har ett fungerande telefonnummer, men ingen e-postadress

Tack! Hur skulle vi kunna utveckla tjänsten ytterligare?

Att göra själva utskicket fungerade bra, men vi tyckte det var svårt att göra ordentlig uppföljning på klick- och visningsstatistik. Vi är vana att kunna följa upp våra e-postutskick i Mira och det vore mycket bra om motsvarande uppföljningsmöjligheter också fanns för SMS-tjänsten.