Tre webinars om nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer

Johan JohannessonBlog, GDPR, Privacy, Webinar

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation).  Jämfört med tidigare lagstiftning så är både regler och sanktioner hårdare. All automatisk behandling av personuppgifter och alla register som innehåller personuppgifter berörs av GDPR. Till skillnad från tidigare så omfattar GDPR även personuppgifter i löpande text.

Nu är det ett halvår innan nya dataskyddsförordningen träder i kraft och det finns många som håller webinars i ämnet. Vad många inte tar upp är att för universitet och högskolor gäller delvis andra regler. Vi kommer hålla tre webinars om nya dataskyddsförordningen, med speciellt fokus på det som är speciellt för dig som arbetar med externa relationer i Norden.


1: Nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer i Norden (14 dec, 13:00 – 13:30)

I vårt första webinar kommer vi ge en kort översikt över GDPR, och sen fokusera på vad som är annorlunda för lärosäten.

För lärosäten som är myndigheter så gäller särskilda regler. Vi kommer att ta upp personuppgifter och offentlighetslagstiftningen. Vi kommer även prata om vad som skiljer situationen i Norden från den i Storbritannien då mycket av det som skrivs på nätet om dataskyddsförordningen i relation till alumnirelationer och fundraising utgår från vad som gäller i Storbritannien.

Anmälan för webinar 1 – Nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer i Norden. (Stängd)

Se webinariet i efterhand.

2: Hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen (16 jan, 13:00 – 13:30)
Vårt andra webinari kommer att behandla hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen. Vi kommer att gå igenom datainspektionens lista över hur du som personuppgiftsansvarig ska förbereda dig och ge tips för varje punkt.

Vi har tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet tagit fram ett verktyg för att kartlägga och dokumentera rättslig grund för behandling av personuppgifter. Under webinariet kommer vi också gå igenom ett antal rutiner som är viktiga att definiera och dokumentera. Slutligen kommer vi gå igenom en checklista för hur du kan säkerställa att din CRM-leverantör följer GDPR.

Anmälan för webinar 2 – Hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen. (Stängd)

Se webinariet i efterhand.

3: Mira och dataskyddsförordningen – smart funktionalitet som gör det lättare att uppfylla de nya kraven (14 feb, 13:00 – 13:00)
För att uppfylla kraven i GDPR så krävs bra avtal, bra rutiner, men även bra funktionalitet i ditt CRM-system. Vi håller på att förbättra och komplettera funktionalitet i Mira för att underlätta att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

I det tredje webinariet så kommer vi att gå igenom funktionalitet i Mira för att säkerställa att man uppfyller den nya dataskyddsförordningen. Hur du inhämtar och loggar samtycken, hur du inhämtar och respektera preferenser för kommunikation, hur du gallrar personuppgifter du inte längre kan motivera att du behöver, m.m.

Anmälan för webinar 3 – Mira och dataskyddsförordningen – smart funktionalitet som gör det lättare att uppfylla de nya kraven.

Se webinariet i efterhand.