Webinar ett av tre – Nya dataskyddsförordningen för dig som arbetar med externa relationer i Norden

Johan JohannessonBlog, GDPR, Privacy, Webinar

Hur kommer tillämpningen av dataskyddsförordningen skilja sig för de lärosäten som är myndigheter jämfört med andra organisationer? Detta var en av de frågor Magnus försökte svara på när han idag höll det första webinaret i en serie av tre med fokus på den nya dataskyddsförordning som träder i kraft under våren 2018.

Inför webinaret var vår målsättning att dels ge en översikt över förordningen och vad som är speciellt för universitet och högskolor i Norden, och dels visa hur den som arbetar inom området för externa relationer kan ta fram en juridisk motivering (“laglig grund”) för att få fortsätta behandla personuppgifter

Det finns mycket information om den nya dataskyddsförordningen på nätet just nu. Vad många av dessa missar är att för universitet och högskolor som i Norden ofta är myndigheter, gäller speciella regler. Det gör att de slutsatser som många andra hamnar i inte är giltiga för universitet och högskolor. Dessutom påverkar andra lagar, som exempelvis Offentlighetsprincipen. Detta sammantaget medför att om man är myndighet så behöver man resonera lite annorlunda än andra organisationer.

Under webinaret pratade vi också om vad som skiljer situationen i Norden från den i Storbritannien då mycket av det som skrivs på nätet om dataskyddsförordningen i relation till alumnirelationer och fundraising utgår från vad som gäller i Storbritannien.

Vi spelade in webinaret så om du missade sessionen och vill se det i efterhand eller vill se på det igen så kan du göra det i Youtube-klippet nedan.

Är du intresserad av att veta mer om dataskyddsförordningen? Mira kommer hålla ytterligare två webinars under januari och februari. Det första kommer handla om hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen och i det andra kommer vi visa på den funktionalitet Mira tar fram för att hjälpa våra kunder efterleva den nya lagstiftningen genom smart funktionalitet. Du kan anmäla dig till webinaren genom att klicka på länkarna nedan:

Anmälan för webinar – Hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen.

Anmälan för webinar – Mira och dataskyddsförordningen – smart funktionalitet som gör det lättare att uppfylla de nya kraven.

Om du vill veta mer så kan vi även erbjuda konsulttjänster inom området. Vi har tagit fram följande erbjudanden:

  • Kundanpassad utbildning (ca 2 h) med samma dagens webinar, men där vi går djupare och även svarar på frågor. (9.000 kr + reskostnader)
  • Paketlösning (24.000 kr + reskostnader) som innehåller:
    • Utbildning enligt ovan
    • Tre telefonmöten med konsultation kring hur ni kan motivera laglig grund för olika kategorier av personer ni behandlar uppgifter om och hur det ska dokumenteras
    • Samt att vi deltar på möte med er jurist eller motsvarande och presenterar resultatet