Webinar två av tre – Hur du säkerställer att du arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen

Johan JohannessonAlumni Relations, Blog, Fundraising Management, GDPR, Webinar

Vilka verktyg behöver du för att säkerställa att du följer nya dataskyddsförordningen och vad ska man tänka på när man arbetar i CRM-system efter att den nya förordningen trätt i kraft? Under vårt andra webinar i en serie av tre med fokus på den nya dataförordningen var det några av de saker vi berörde.

Vår målsättning med var att gå igenom några utvalda och viktiga punkter på den lista, Förberedelser inför EUs dataskyddsförordning, som datainspektionen gett ut och berätta hur vi på Mira Network i samråd med våra kunder förberett oss inför lagändringen. Samtidigt ville vi också passa på att dela med oss med lite tips om hur universitet och högskolor kan arbeta för att uppfylla de nya kraven.

Den första punkten på datainspektionens lista är att det viktigt att säkerställa att nyckelpersoner inom organisationen är medvetna om den nya förordningen och vad det kommer innebära för er som arbetar med externa relationer. Även om lärosätets jurister är experter på dataskyddsförordningen innebär det inte att de alltid har full koll på området för externa relationer och de motiveringar som finns inom detta för att behandla personuppgifter. En annan viktig sak att fundera över är vilka personuppgifter man arbetar med. Datainspektionen rekommenderar alla att inventera och dokumentera vilka personuppgifter som sparas, hur de samlas in och hur de lämnas ut.

För att underlätta hanteringen av personuppgifter och på ett säkrare sätt kunna lagra dessa har vi tillsammans med Göteborgs universitet tagit fram ett verktyg för att kartlägga och dokumentera rättslig grund för behandling av personuppgifter. Under webinariet visade vi upp detta verktyg och visade hur man kan använda det. Vi gick även igenom en checklista för hur du kan säkerställa att din CRM-leverantör följer nya dataskyddsförordningen.

Om du missade webinaret igår eller vill se det igen så går det utmärkt då vi spelade vi in det och har lagt upp på denna bloggsida och på vår Youtube-kanal.

Är du intresserad av att veta mer om dataskyddsförordningen? Mira kommer hålla ytterligare ett webinar under februari. I detta webinar kommer vi visa den funktionalitet Mira tar fram för att hjälpa våra kunder efterleva den nya lagstiftningen genom smart funktionalitet. Du kan anmäla dig till webinaret genom att klicka på länken nedan:

Anmälan för webinar – Mira och dataskyddsförordningen – smart funktionalitet som gör det lättare att uppfylla de nya kraven.

Om du vill veta mer så kan vi även erbjuda konsulttjänster inom området. Vi har tagit fram följande erbjudanden:

  • Kundanpassad utbildning (ca 2 h) med samma dagens webinar, men där vi går djupare och även svarar på frågor. (9.000 kr + reskostnader)
  • Paketlösning (24.000 kr + reskostnader) som innehåller:
    • Utbildning enligt ovan
    • Tre telefonmöten med konsultation kring hur ni kan motivera laglig grund för olika kategorier av personer ni behandlar uppgifter om och hur det ska dokumenteras
    • Samt att vi deltar på möte med er jurist eller motsvarande och presenterar resultatet