Klassificering av företag efter storlek. Varför just dessa intervall? Vad är ett SME?

Mira

I olika situationer kan det vara användbart att klassificera företag och organisationer utifrån antalet anställda. I ansökningar om medel från bland annat EU och Vinnova används definitioner på “små och medelstora företag” (SMF, eller SME på engelska).

Mira Network har från och med oktober 2014, efter diskussioner med bland annat KTH, valt att ha förvalda intervall för företagsstorlek utifrån antal anställda enligt nedan. För alla nya kunder kommer dessa intervall vara förvalda. För befintliga kunder som önskar klassificera om befintlig data i systemet kan vi hjälpa till med tvätt av data. Kontakta din kundansvarig eller Mira Live för mer information.

0-9 anställda
10-49 anställda
50-249 anställda
250-499 anställda
500+ anställda

 EU:s regler

Denna indelning motsvarar EU:s regler för små och medelstora företag:

bild 0
Från: ec.europa.eu

SCB i Sverige

SCB i Sverige har en något annorlunda definition och använder nedanstående intervall för antal anställda. Här finns inte gränsen 250 anställda. Nedan presenteras antal arbetsställen och företag november 2013 fördelat på storleksklass.

bild 1
Från: www.scb.se

I Finland

I Finland däremot så används gränserna upp till 50 anställda och upp till 250 anställda.

bild 2
Från: www.stat.fi

LinkedIn

LinkedIn använder andra intervall enligt nedan, men vi hämtar idag inte denna information från LinkedIn, och bedömer ändå att det är viktigare att matcha EU:s klassificering.

bild 3

Vill du veta mer? Kontakta Mira Live!

Mira Live
live@mira.se / +46(0)0-412 84 01

Was this article helpful?

Related Articles