“Det är viktigt för mig att förstå kundens behov, då blir det enklare och roligare att göra mitt jobb.”  

Johan JohannessonBlog, Career Services, CRM

Patric Gietz är programmerare och arbetar som systemutvecklare på Mira. Tillsammans med sina två kollegor i utvecklingsteamet utvecklar han Mira CRM. Vi ställde några frågor till Patrick för att få en inblick i hans vardag.

Hur många är ni som arbetar med systemutveckling på Mira?
– Vi är just nu tre personer som arbetar tajt ihop med att uppdatera och vidareutveckla Mira CRM. Vi har alla tre varit med ett tag och har god erfarenhet av både ramverket och programmeringsspråket som vårt system bygger på.

Hur går det till när ett uppdrag landar hos er?
– Först har till exempel Magnus eller Christian ett möte med kunden. När de har skissat upp vad som behöver utvecklas så tar vi ett gemensamt möte. Då diskuterar vi vad som behöver ändras eller justeras rent tekniskt, för att kundens behov ska uppfyllas. Därefter delar vi upp projektet i mindre bitar. Vi arbetar i det vi kallar tvåveckors-sprintar, där vi benar ut vad vi kommer att hinna göra inom de närmaste två veckorna. Vi strävar efter att jobba tillsammans så mycket som möjligt, så att vi alla tre har koll på vad som är på gång.

Hur har ni arbetat med Chalmers exjobbsportal, som lanseras nu?
– Vi utgick från och justerade en redan befintlig modul, annonsportalen. Vi skulle bland annat skapa en inloggning som kunde användas av både interna och externa parter. Som alltid började vi med att försöka förstå vad vi skulle göra. Sen tittade vi runt för att se hur andra löst liknande problem. Ofta hittar vi lösningar inom det som kallas open source, vilket gör att vi kan ladda ned någon annans kod och anpassa den till vårt system. I Chalmers fall valde vi att göra en så kallad single-sign-on. Uppdraget var först att försöka hitta bästa sättet att lösa just detta och att sedan anpassa lösningen till vårt system.

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete?
– En stor del av vårt arbete handlar om att modernisera kod i en väldigt snabb utveckling. Annonsportalen har ju funnits ganska länge i Mira CRM, den skapades innan någon av oss arbetade här. Så vår första utmaning var att förstå hur modulen var gjord. Att förstå gammal kod och anpassa moduler och funktioner är en ständig utmaning.

Vad är du mest nöjd med när det gäller Chalmers exjobbsportal?
– Att vi fick inloggningen på plats via single-sign-on. Vi la ned mycket tid och kraft på detta och det blev väldigt bra. Jag är mycket taggad på att jobba vidare med detta! Det är alltid spännande att få vara med och följa utvecklingen och lära sig hur våra kunder arbetar med systemet. Det är viktigt för mig att förstå kundens behov, då blir det enklare och roligare att göra mitt jobb.

Vad är det bästa med att jobba på Mira?
– En positiv sak är att det är väldigt transparent mellan våra arbetsgrupper. Vi har kick-offer och månadsmöten där vi löpande får reda på vad som händer i företaget, där vi får mycket feed-back på vårt arbete. Det ger oss en bra överblick och gör att alla är involverade i det mesta som händer. Något jag tycker är spännande just nu är att följa hur både lärarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen på Högskolan Dalarna kommer att använda vår nya VFU-modul. Om några år hade det varit roligt att veta om vårt nedlagda arbete haft någon effekt på deras uppdrag att hitta och fördela praktikplatser till blivande lärare och sjuksköterskor.