FAQ: Hur gör jag för att skicka om ett tidigare skickat e-postmeddelande?

Johan JohannessonBlog, Email campaigns

Ibland behöver man skicka om ett tidigare skickat e-postmeddelande. I Mira är det enkelt att basera nytt e-postutskick på samma mottagare och/eller innehåll som ett tidigare skickat e-postmeddelande. Gör så här:
  • Gå till utskicket, antingen från listan över tidigare gjorda utskick (E-post > Skickad e-post) eller från aktiviteten på personprofilen för en av mottagarna (klicka på utskickets namn, inte knappen [ Visa e-postmeddelande]

  • På fliken innehåll, för gjorda utskick, så finns en knapp [ Skicka på nytt ]

  • Nu skapas ett nytt utskick till samma mottagare som det tidigare utskicket och samma innehåll.
  • Du kan redigera innehållet och skicka på nytt.
Notera:
  • Systemet kommer använda mottagarens aktuella primära e-postadress (som kan ha ändrats från när det tidigare utskicket gjordes). Om du har tilläggsmodulen “Personfält för typade e-postadresser (arbete-, privat- och student)” (länka), så kan du välja om du vill skicka till arbete-, privat eller studente-postadress.
  • Både mottagare som är personprofiler och fria e-postadresser kommer med.
FAQ
Jag vill skicka till samma mottagare men med ett annat innehåll, hur gör jag?
Svar: När du klickar på [Skicka på nytt] skapas en kopia av det tidigare innehållet. Men det går utmärkt att editera detta och antingen skriva helt nytt eller ändra i det. Ett annat sätt är att gå till e-posthistoriken, markera alla mottagare för ditt utskick och sedan klicka på blixtikonen och sedan på “Skicka e-post”
Jag vill skicka samma innehåll, men till andra mottagare, hur gör jag?
Svar: Gör ett urval på dina mottagare och välj “Skicka e-post”. Istället för att välja mailmall väljer du istället “Skickad e-post” och väljer sedan det utskick som du vill skicka om.