Ny funktionalitet i modulen för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education, CRM

Nya funktioner i vår uppdragsutbildningsmodul som antingen är lanserade nu eller kommer lanseras inom kort. Den första funktionen som nämns påverkar även övriga listor i systemet och inte bara listor för uppdragsutbildning.

  • Automatisk sortering av listor enligt fallande datum som default. För att få sista datum i toppen på listan kan en användare klicka på rubriken för datum för att byta ordning . Vi har nu även gjort en ändring att poster med tomma datumfält automatiskt hamnar sist i listan oavsett om listan sorteras med fallande eller stigande datum.  Om du vill se poster med tomma datum fält kan du gå till sista sidan i listningen genom att använda paginering.

 

  • Ny status för inkomna anmälningar, Obehandlad. För att kunna stödja olika processer hos våra kunder har vi lagt till ytterligare en status för anmälningar, nämligen Obehandlad. Denna status har en inkommen anmälan innan den är kopplad till en person av en administratör. Det går att filtrera på obehandlade anmälningar och kombinerar man denna status med filtret för  Jag ingår i projektgruppen kan varje administratör skapa en personlig nettolista med inkomna anmälningar att arbeta igenom. Samtidigt med att vi lanserar den nya statusen så släpps en ny notifiering (alert) på startsidan som visar att det finns obehandlade ansökningar att arbeta med.
  • Möjlighet att stänga eller dölja publika anmälningsformulär. Tidigare fanns det ingen möjlighet att stänga publicerade anmälningsformulär för en utbildningsomgång. Nu kommer vi implementera möjligheten för våra kunder att kunna stänga anmälningsformulär utan att avpublicera kursen i en utbildningskatalog. Ytterligare ett behov är att kunna marknadsföra kurser utan att de visas via kurskatalogen. Vi kommer därför lägga till möjligheten att ha ett anmälningsformulär öppet, men utan att det visas  i kurskatalogen. En status som vi kallar för Dold. Sammanfattningsvis kommer det finnas tre olika statusar för ett anmälningsformulär:
    • Öppen: Visas i kurskatalogen och är öppen för anmälningar
    • Dold: Visas ej i kurskatalog, men är öppet för anmälningar om man får tillgång till länken.
    • Stängd: Kan ej anmäla. Kurskatalogen avgör om den ska visas eller inte.