Vi hälsar Vasa universitet och Karlstad universitet välkomna som kunder!

Johan JohannessonAlumni Relations, Blog, CRM

Under sommaren har vi fått förtroendet att sätta upp ett alumnnätverk tillsammans med Vasa universitet. Dessutom har Karlstad universitet valt att börja samarbeta med oss inom området för vidareutbildning av lärare utan lärarexamen.

Vasa universitet har profilerat sig inom områdena ekonomi och affärsverksamhet, språk och kommunikation, energi och produktion samt offentligt ledarskap och god förvaltning. Universitetets fyra fakulteter och fristående institutioner fungerar i enlighet med sina speciella profiler och lägger stor vikt vid  nära samarbete med såväl företag och näringsliv i den egna regionen som med inhemska och utländska forskningsinstitutioner. Vasa universitetet är ett finskspråkigt universitet som utgör en del av Vasa vetenskapspark och den koncentration av högskoleenheter som finns i Vasa. Universitetet har cirka 5 000 studerande och 450 anställda. Mira kommer arbeta med Vasa universitet framför allt inom området för alumnrelationer, men kommer också leverera lösningar för evenemangshantering och fundraising

Högskolan i Karlstad föddes ur den universitetsfilial som Göteborgs universitet startade 1967 och det folkskoleseminarium som grundades i Karlstad 1843. 1977 inrättades Högskolan i Karlstad och 1999 blev gjordes högskolan om till Karlstad universitet. Universitetet har ca 16000 studenter och 13 anställda. Vi kommer arbeta tillsammans med Karlstad universitet inom området för vidareutbildning av lärare utan lärarexamen (VAL) och de blir det tredje lärosätet vi arbetar med i denna strategiska fråga.

Vi är glada över att ha fått förtroendet att få arbeta med Vasa universitet och Karlstad universitet och kommer under hösten lansera deras nya system. Samtidigt arbetar vi naturligtvis också hårt med våra trogna befintliga kunder, både stora som små, och kommer under hösten fortsätta rulla ut vår nya lösning för alumnverksamhet till våra kunder samt tillsammans med Uppsala universitet vidareutveckla vår lösning för uppdragsutbildning.

Vi hälsar Vasa universitet och Karlstad universitet varmt välkomna och vi ser fram emot en spännande höst med spännande projekt både för nya kunder och för er som använt våra system ett tag!