Ny design och nya funktioner på urvalslistningen

Johan JohannessonBlog, CRM, Release

Som flera av våra kunder noterat har vi bytt utseende på listningen av urval och den nya designen går nu i linje med hur designen för resten av systemet ser ut. Förutom att den nya designen fungerar bättre på mobila enheter som telefoner och surfplattor hoppas vi också att ni som använder systemet tycker informationen kring urval presenteras på ett tydligare sätt och att det nu är lättare att söka fram de urval man är intresserad av. 

I den nya listningen kan du dynamiskt söka på antingen urvalets namn eller på den samverkanskategori som urvalet tillhör. När du börjar skriva så kommer systemet medan du skriver förfina din utsökning till relevanta resultat.

 

En viktig funktion är filterfunktionen som hittar uppe till höger och har ikonen av en tratt.  När du går in på listningen för urval är filterfunktionen alltid inställd på att visa de urval som du markerat som personliga. För att se de gemensamma urvalen måste du klicka på trattikonen och sedan välja bort ‘Visa enbart mina’. Du kan använda filter för att snabbt få fram en viss kategori av urval, exempelvis alla urval som är statiska eller alla urval som tillhör en viss samverkanskategori. Det går också att kombinera filtreringen så du exempelvis kan filtrera fram alla dynamiska urval som tillhör samverkanskategorin ‘Alumni’.  Genom att kombinera filter med den dynamiska sökningen kan du snabbt och enkelt hitta just det urval som du vill arbeta med.

Övriga ikoner uppe i höger hörn är molnikonen och ögat. Molnikonen låter dig ladda ner en lista av urval till excel och du laddar då ner den lista av urval som du visar i ögonblicket då du gör nedladdningen. Om vi fortsätter på exemplet ovan och du gör en utsökning på alla dynamiska urval som tillhör samverkanskategorin ‘Alumni’ och får ett resultat på fem urval. Då kommer listan du laddar ner att bestå av just de fem urval som du ser. Ögat reglerar vilka kolumner du ser i din vy över över urval. Denna lista är personlig och kan vara olika för alla administratörer. Systemet kommer ihåg vilka val du gjort och sparar dina inställningar till nästa gång du loggar in.

Nedan har jag länkat till två  tidigare blogginlägg som skulle kunna vara intressanta för dig som vill veta mer om urval.

FAQ:  What is the difference between a Static and a Dynamic Query?

FAQ: Dynamic tags in queries

Om du har frågor kring hur den nya urvalslistningen fungerar så hör gärna av dig till mig på johan.johannesson@mira.se.