Ny e-postmodul och förbättring av hur personer presenteras

Johan JohannessonBlog, CRM, Developemt, Email campaigns

Det är en intensiv höst som ligger framför oss på Mira. Vi har flera spännande kundprojekt som ligger i startgroparna och samtidigt vi kommer också arbeta med att förbättra våra system. Under hösten kommer vi släppa uppgraderingar både till vår e-postmodul och till hur vi presenterar personer i våra system.  

I början av året lanserade vi vår nya startsida för alla våra kunder och senare under våren uppgraderade vi också vår evenemangsmodul. Vi har fått bra respons från våra kunder gällande båda dessa projekt och vi kommer fortsätta göra förbättringar löpande när vi får in feedback. Båda dessa uppgraderingar är delprojekt av en större pågående process där slutmålet är att uppgradera hela användargränssnittet vårt system.

Vi kommer under hösten fortsätta detta arbete och först ut är uppgraderingar av e-postmarknadsföringsmodulen och personkortet i våra system. E-post är för de flesta av våra kunder den primära kanalen för kommunikation till sina målgrupper oavsett om det rör sig om alumner, studenter eller kursdeltagare. Att kunna kombinera CRM med möjligheten att kunna skicka och följa upp e-post i samma system ger flera fördelar eftersom det gör det enklare att följa upp kampanjer och de skickade meddelandena loggas automatiskt som kontaktnoteringar i systemet. Förra året skickades mer än 1,5 miljoner e-postmeddelanden från våra system och baserat på den feedback vi fått in från våra kunder gör vi nu vår e-postmodul ännu bättre!

En stor förändring är hur e-postmodulen kommer se ut och fungera rent gränssnittsmässigt. Vi har gjort om design och funktion så det ska bli tydligare för användaren vad som kommer hända i varje steg av processen samtidigt som designen blivit uppdaterad och fått fått en modernare touch. En annan stor förändring är hur vi arbetar med bilder och rörlig media som exempelvis videoklipp. Processen var tidigare rätt omständlig och vårt mål är nu att ta bort systemet med lagring av mediefiler i en bildbank och istället ladda upp filerna direkt i mailet. Andra ändringar i urval är:

  • Möjlighet att tagga upp sina utskick i kategorier
  • Direkt statistik på öppningsfrekvens och klick
  • Bättre hantering av entiteter som punktlistor och tabeller i utskicken

Vi kommer också förbättra möjligheten att göra uppföljning av e-postkampanjer som helhet, men detta ligger antagligen något längre fram i tiden.

En av kärnfunktionerna i Mira är att de låter en administratör få en fullständig översikt över personer de arbetar med. I systemet kan man på en person logga kontaktuppgifter, relationer, utbildning, senaste kontakter, arbets- och karriärinformation och mycket annat. Nu håller vi på att göra om hur denna information synliggörs och hur en administratör kan interagera med en person.

En genomgripande designidé både när det gäller den nya startsidan, den nya versionen av evenemangsmodulen och den kommande uppgraderingen av personkortet är att användaren direkt ska kunna se det som är viktigast för att kunna arbeta effektivt. När det gäller personkortet har vi valt att lägga fokus på vilka framtida aktiviteter och möten som är planerade för denna person och historik över vad som hänt. Detta ger en bra överblick över relationen med personen, både framöver och bakåt i tiden. Vi har också gjort det möjligt att från översiktssidan kunna ändra kontaktuppgifter och/eller kontakta personen. De gamla flikarna med specifik information kopplade till  moduler och funktioner finns kvar, men vi hoppas i och med denna uppgradering kunna ge alla er som arbetar med våra system ett bättre verktyg för sitt arbete med personer och personrelationer

Utöver dessa båda stora uppgraderingar arbetar vi också med att implementera en SMS-tjänst där våra kunder kan skicka SMS direkt från systemet till personurval. Om du är intresserad att tillsammans med oss testa denna funktion så hör gärna av dig till johan.johannesson@mira.se

Det går idag inte säga exakt datum för när detta kommer vara tillgängligt för våra kunder, men vår målsättning är att färdigställa detta under hösten.  Närmast kommer vi finslipa på detaljerna och efter vi testat färdigt internt och med en eller flera  pilotkunder kommer vi lansera till alla våra kunder. I samband med lansering kommer vi släppa en artikel där vi går igenom ändringarna i detalj.