Vad hände under 2017 och vad ser vi fram emot 2018?

Johan JohannessonBlog

Nu har det snart gått en månad av 2018 och vi på Mira har rivstartat det nya året med ett välbesökt webinar kring nya dataskyddsförordningen (GDPR) och lanserat vår nya startsida. Vilket år 2017 har varit för oss! Vi har fått fler nya kunder än något år tidigare, vi har utökat vårt team med ytterligare kompetens och vi kan börja se resultatet av den produktutveckling vi gör med bättre användargränssnitt och smartare funktioner. Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för året som gått  och vi ser fram emot ett fortsatt spännande samarbete under 2018.

Det är en underdrift att säga att 2017 varit intensivt. Så mycket roliga saker har hänt och det är näst intill omöjligt att i en kort text få med allt som hänt. Men jag ska göra ett försök och nedan listar jag de saker jag tyckte stod ut 2017.

 • Fler kunder har börjat arbeta med oss under 2017 än något tidigare år. Under 2017 har vi välkomnat FRII, Yrkeshögskolan Novia, Universitetet i Bergen, Åbo Akademi, Universitetet i Oslo och Nackademin- yrkeshögskola som kunder. Vi har redan lanserat flera av deras system och är i slutfasen att färdigställa de övriga. I och med att vi numera arbetar med gemensam kod i alla våra nya system är det möjligt att hålla ett betydligt högre tempo både när det gäller utveckling av nya produkter och i implementationsprojekt.

  Under 2017 började sex nya lärosäten, yrkeshögskolor och givarorganisationer arbeta med oss. Vi hälsar dem varmt välkomna!

  Det är också väldigt roligt att vi nu tagit ytterligare ett steg in på området för yrkesutbildningar genom att vi nu arbetar med yrkeshögskolor både i Finland och Sverige.  Vi hälsar våra nya kunder välkomna.

 • Under 2017 har vi fortsatt arbetet att uppgradera befintliga kunder till vår nya plattform. Vi fick fart på arbetet under 2016 då vi uppgraderade sex kunder och under 2017 har vi sett till att ytterligare tre kunder fått sina system uppgraderade till den nya plattformen. Under 2018 kommer vi avsluta det stora uppgraderingsprojektet och uppgradera de sista kunderna. Att uppgradera alla våra kunder har varit en utmaning för oss, men sett i backspegeln har det varit ett väldigt viktigt projekt som gör att vi kan göra bättre funktionalitet och sprida det enkelt till alla våra kunder
 • Vi har tagit fram en ny design och påbörjat arbetet att uppgradera våra system. 2017 var året då vi tog beslutet att göra om användargränssnittet i alla våra våra system. Under våren 2017 arbetade vi med att ta fram konceptet för ett nytt användargränssnitt, under hösten har vi testat och finjusterat och nu i januari lanserade vi vår nya startsida för alla kunder. Vi kommer fortsätta uppgradera vårt system under 2018 och några av de förbättringar vi planerar lansera under året är:
  • Ny design och nya funktioner i evenemangsmodulen. Evenemangsmodulen är en av våra mest använda moduler och får under året ett välbehövligt ansiktslyft. Vi kommer göra det mer intuitivt att skapa och arbeta med evenemang, göra om utseendet på de publika anmälningssidorna och ge våra kunder möjligheten att kunna skapa betalevenemang där deltagarna direkt betalar för sin medverkan via kreditkort
  • Bättre hantering av e-postutskick. Vi har under året fått bra feedback på förbättringar gällande vår e-postmodul och vi kommer under 2018 uppgradera den befintliga modulen mot en förbättrad version som både hanterar utskicken på ett bättre sätt och ger våra användare bättre verktyg för uppföljning av sina utskick
  • Fler widgets på vår nya startsida. Vår nylanserade startsida ger våra användare ökad flexibilitet att själv välja hur de vill den ska se ut och vilka funktioner som direkt ska vara tillgängliga från startsidan. Under 2018 kommer vi lansera flera nya widgets som kommer visa upp information i systemet på nya spännande sätt och hjälpa våra användare få ut mer värde ur sina system.

   Möjligheten att kunna visa upp engagerade alumner på startsidan och direkt kunna arbeta med dem är en av de widgets vi tittar på just nu.

 • Vi har fortsatt hög användning av våra system. För oss är det viktigt att våra system används mycket. Det blir ett kvitto på att det vi gör skapar värde hos våra kunder. När vi summerar användarstatistiken för 2017 skickades det över 1.5 miljoner mail från våra system. Tittar vi på användningen över ett fyraårsperspektiv har antal utskick från våra system fördubblats från 750 000 till 1,5 miljoner. Det anordnades också över 1200 evenemang med nästan totalt 50 000 deltagare vilket är en klar ökning från förra året. Vi hade också mer än 18500 deltagare i uppdragsutbildning eller kommersiell utbildning som administrerades från våra system.

  Efter en liten nedgång i evenemangsdeltagandet under 2016 har kurvan nu vänt uppåt och under 2017 deltog nästan 50 000 personer i evenemang anordnade i våra system.

 • Mira har lanserat en integration med Ladok3. Under 2017 lanserades en ny version av det studieadministrativa systemet Ladok3 och började rullas ut till svenska universitet och högskolor. Vi har varit med från början, följt projektet med stort intresse och även deltagit på de konferenser som anordnats inom projektet. Under hösten lanserade vi tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan och Stockholms universitet våra första integrationer med Ladok3.
 • Vi har fortsatt förstärka vårt team och rekryterat Martin Olofsson och Patrik Strömberg som stärkt upp vår teknikavdelning. Vi har också ingått partnerskap med Etimo och tagit hjälp av deras konsulter bland annat när vi arbetade med  Ladok-integrationen.

Vad ser vi fram emot under 2018?
Året har bara börjat, men det ser redan ut att bli ett händelserikt år.  Ladok3 ska fortsätta sjösättas och användas av svenska lärosäten och första kunden som vi kommer integrera med Ladok3 under 2018 är Lunds universitet. Vi har fått mersmak av de webinars vi höll under 2017 och kommer under 2018 fortsätta hålla webinars med olika infallsvinklar på externa relationer. Just nu är vi mitt uppe i en välbesökt webinarserie kring GDPR och sista delen i den serien hålls den 14:e februari. Under våren kommer vi också delta i CASE Nordic som i år kommer hållas i Malmö under hösten kommer vi även delta i den stora CASE-konferensen i Edinburgh.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta vidare på vår tekniska plattform och utnyttja de möjligheter som det nya användargränssnittet erbjuder. Som tidigare nämnt kommer vi uppgradera både evenemangsmodulen och e-postmodulen under året.

Alla vi på Mira önskar en god fortsättning på det nya året. 2018 kommer bli spektakulärt!