Ny design i sikte!

Johan JohannessonBlog

Just nu arbetar vi på Mira med att göra om administrationsgränssnittet i våra system. Magnus Bratt och Patrik Strömberg, de två som leder arbetet med ny form, menar att de har två huvudsyften med projektet. Det första är att ge Miras system ett modernt och mer intuitivt gränssnitt för att nya användare enklare ska kunna komma igång och kunna arbeta. Det andra är att ge våra kunder en startsida som är mer relevant för varje enskild administratör genom att den fungerar som en yta för widgets där administratören själv kan sätta upp vilken statistik eller information som ska visas och ge genvägar till de delar man oftast arbetar med. Det ska vara enkelt för nya användare och kraftfullt för erfarna användare.

Vårt mål har alltid varit att ha ett funktionellt och enkelt användargränssnitt för våra användare. Dock har tidens sin gång och när vi tittar på vårt användargränssnitt idag är känslan att även om det fortfarande är funktionellt är det kanske inte längre så modernt i sin utformning. I vintras tog vi därför beslutet att nu är det dags att designa om och lyfta vårt användargränssnitt.

Tidigare hade ett sådant designprojekt varit en stor utmaning för oss. Både för att det varit tekniskt svårt att skapa en ny enhetlig design när koden skiljt sig mellan våra system men även för att våra kunder använder systemen så pass olika att det är svårt att hitta ett användargränssnitt som skapar mervärde för alla. Vårt arbete att föra över alla våra kundsystem till en gemensam kodbas har dock skapat nya förutsättningar för oss att genomföra ett sådant här projekt. Inom området för systemdesign har också utvecklingen de senaste åren gått väldigt snabbt och möjligheterna vad man kan göra är idag mycket större än vad de var tidigare.

Miras administrationsgränssnitt får en ansiktslyftning. Mer relevant statistik och bättre överblick över nyckelprocesser.

Magnus menar att svåraste utmaningen hittills varit att designa ett gränssnitt för alla typer användare och för alla typer av plattformar. När vi hade olika kod för varje system var det möjligt att sätta upp sidor som var olika för respektive användare. Den flexibiliteten ville vi kunna behålla och vi funderade på flera olika typer av lösningar innan vi landade i den vi nu arbetar efter. Det var också viktigt för oss att systemet fungerar även om man arbetar från en mobiltelefon eller surfplatta. Patrik flikar in att ytterligare en utmaning också har varit att ta alla de önskemål vi har och arbeta in dem i det tekniska ramverk vi arbetar med. Allt har inte gått att göra då tekniken sätter vissa begränsningar, men vi är på det hela taget väldigt nöjda med resultatet hittills.

Både Magnus och Patrik menar det i projektet varit viktigt för oss att skapa widgets som vi är säkra på ger värde värde för våra kunder. Därför har vi lagt mycket tid på att göra en analys av vad olika användare i våra system gör. Frågor vi har ställt oss själva är exempelvis ”Vad är viktigt information man behöver när man arbetar med alumnverksamhet” eller ”Hur kan man enkelt visualisera hur en fundraisingkampanj fortlöper”. Utifrån dessa analyser har vi sedan börjat bygga de widgets man ska kunna välja mellan. Vi kommer ha ett par av dem klara vid lansering och fler följer efter hand.

Varje administratör kan själv designa sin startsida med de verktyg visar den information som är relevant för personens arbete.

En sak som positivt överraskat alla som varit involverade i projektet är vilken bra fart vi kunnat hålla. Patrik säger att känslan är att vi kommit halvvägs, men i verkligheten är vi antagligen inte riktigt så långt komna än. Vi har idag en färdig prototyp med påhittad data och vi tror det är rimligt att ha de första funktionerna i den nya designen färdig till sommaren. Sedan kommer det ta ytterligare ett tag innan alla funktioner och widgets som vi vill ha är på plats.

Vad händer då härnäst? Magnus säger att vi nu har tagit fram prototypen i en utvecklingsmiljö och behöver få in det i vårt skarpa system. Nästa milstolpe är en färdig funktion som kan användas skarpt med den nya formen. Förhoppningsvis kan vi få ut en testversion som en pilotkund kan testa redan till sommaren!

Om du har frågor  kring vårt designprojekt, vill anmäla intresse att bli pilotkund och testa designen först av alla eller funderar på något helt annat. Kontakta då gärna mig på johan.johannesson@mira.se så återkommer jag så fort jag kan.