Industrinyheter. Fler söker till färre platser

MiraBlog

Av 390 000 sökande kom endast 241 000 in på högskolan i höst. Konkurrensen är stenhård, speciellt inom juridik-, ekonomi- och medicinutbildningarna i Stockholmsområdet. De största lärosätena är populärast och läkarprogrammet på Karolinska Institutet ligger i topp. Läs mer!

A study trip to the University of Copenhagen

MiraBlog

 The University of Copenhagen started their alumni activity around 2007 and we got the opportunity to visit the University of Copenhagen to learn more about how the work have progressed. We got a warm welcome from Tania, who has been the one building everything from the start and her two new colleagues Signe and Trine. It was a very interesting day … Read More