Vilka är möjligheterna och utmaningarna med internationell studentrekrytering?

Johan JohannessonBlog, CRM, International Student Recruitment

Varför ska man rekrytera internationella studenter och hur går det till? Och vilka är de största utmaningarna? Det var några av frågorna som lyftes på Miras webbinarium den 21 september – om just internationell studentrekrytering.

– De internationella studenterna kan hitta ditt universitet på flera olika sätt: via er hemsida, via olika utbildningsportaler eller via agenter. Då gäller det att ha kontroll och överblick för att kunna både hantera och kommunicera med dem alla. Och hur vet man förresten vilka kommunikationskanaler som fungerar?

Så inledde Magnus Bratt, vd på Mira Networks, webbinariet. Knappt tjugo personer deltog och redan i starten fick de vara med och svara på varför de arbetar med internationell studentrekrytering.

– De berikar det globala klassrummet och bidrar till att skapa en internationell miljö, svarade någon.

– Att skapa möten mellan människor från olika bakgrunden skapar en bra mix av människor inte bara i klassrummet utan även i staden och regionen, var ett annat svar.

Enklare att förstå omvärlden
Magnus menade att de internationella studenterna bidrar till att öka kvaliteten på utbildningen och att de gör det enklare att förstå omvärlden. Han berättade också lite om synen på internationella studenter i Finland, där mängden internationella studenter på ett lärosäte är en faktor som vägs in vid både extern finansiering (som är mycket vanligare i Finland än i Sverige) samt vid rankning av ens lärosäte.

– Internationella alumner är ofta också väldigt aktiva, sa Magnus.

Därefter gick samtalet över till att handla om hur själva rekryteringen går till och vad som kan vara de största utmaningarna i det arbetet. Både deltagarna och Magnus gav svar på frågan. Delar av utmaningarna listas här:

  1. Hur ska man hitta eller nå ut till potentiella internationella studenter?
  2. Hur gör man för att hitta kvalificerade sökande?
  3. Hur gör man för att samla in och segmentera sina potentiella studenter?
  4. Hur hanterar man kommunikationen med sina internationella studenter och hur skapar man en överblick över sina olika kommunikationskanaler?
  5. Hur vet jag ens vilka kanaler som fungerar och vilka som inte fungerar?
  6. Hur kan man samla alla sina internationella studenter på ett och samma ställe, även om de kommit in från olika håll?
  7. Hur hanterar jag alla frågor från de internationella studenterna?

Mira CRM är svaret
– Vår lösning för att möta och tackla de här utmaningarna är Mira CRM! Att hantera rekrytering av internationella studenter är fullt möjligt via Mira CRM och självklart kan du som kund sätta upp er egen process för ditt arbete, utifrån vår standardprocess, sa Magnus.

Därefter visade han de olika stegen i standardprocessen och förklarade vad som händer från att de potentiella internationella studenter samlas upp till att de blir ”prospects”, ansökande studenter som erbjuds en plats och slutligen tas emot.

– När studenterna sedan är på plats är det viktigt att fortsätta att kommunicera med dem. Vilket självklart är minst lika viktigt när de övergår till att bli alumner. Varje steg i processen behöver sitt stöd, sa Magnus.

Sortera presumtiva studenter
Någon frågade hur man gör för att gruppera eller sortera sina presumtiva studenter.

– Det sker delvis automatiskt, till exempel utifrån vilket stipendium de fått eller vilken utbildning de är intresserade av. Men det går självklart också att göra egna grupperingar, svarade Magnus och avslutade:

– Mira CRM är ett system speciellt skapat för den värld som ni arbetar i. Vi kan utbildningssektorn! Vi erbjuder också bra och tillgänglig support samt har rimliga priser.

Kostnadsfri demo!
Arbetar du också med internationell studentrekrytering och vill veta mer om Mira CRM? Boka i så fall en kostnadsfri demo antingen genom att klicka här eller skicka en e-post till: johan.johannesson@mira.se. I samtalet med Johan kan du gå mer på djupet och se exempel på hur andra kunder arbetar med de här frågorna. Du kan också be om en grov prisuppskattning, utifrån just era behov.