Morgondagens VFU-utmaningar löser vi bäst tillsammans!

Johan JohannessonBlog, CRM

Fredagen den 16 juni arrangerade vi ett webbinarium om vår nya modul för VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Ämnet lockade många och engagemanget var stort – vilket stärker oss i vår övertygelse om att bästa sättet att lösa morgondagens VFU-utmaningar är att göra det tillsammans.

Knappt 40 personer anslöt till webbinariet. Efter att Johan Johannesson hälsat alla välkomna tog vår vd Magnus Bratt över. Han inledde med en bred samhällsutblick och konstaterade att sjukvård kommer på första plats när svenska folket får tycka till om vilken som är den viktigaste politiska frågan. På tredje plats kommer skola och utbildning.

– Att vi i dag har en fortsatt brist på både lärare och sjuksköterskor är allvarligt. Samtidigt tycker hela 72 procent av Sveriges lärosäten att det är svårare att hitta VFU-platser i dag jämfört med för fem år sen. Att hitta handledare är verkligen ett viktigt uppdrag just nu, sa Magnus Bratt.

Därefter presenterade Magnus företaget helt kort, bland annat genom att lyfta upp den VFU-modul för blivande lärare som vi nyligen byggt upp, i samarbete med Högskolan Dalarna.

VFU viktig form av samverkan
– Mira ser VFU som en viktig form av samverkan. På samma sätt menar vi att den karriärportal som vi har skapat åt Chalmers eller den modul som Nackademin använder för att hantera sin LIA-praktik också är viktiga verktyg för samverkan. Stockholms universitets hantering av ULV/VAL och KI:s moduler för uppdragsutbildning och alumni är andra exempel på samverkan och vad vårt CRM-system kan bidra med, sa Magnus Bratt.

Magnus underströk att det är viktigt att få ett integrerat stöd för hela processen i samma system, oavsett vilken modul det handlar om.

VFU-modulen för utbildning omfattar allt från reservation av platser till fakturering och uppföljning. När det gäller modulen VFU för vårdyrken, som Mira just nu bygger upp tillsammans med Högskolan Dalarna, tillkommer ytterligare tre steg i processens inledning: Lärosätenas möjlighet att beställa praktikplatser, VFU-organisationernas möjlighet att reservera platser samt studenternas möjlighet att intyga sin behörighet. Båda systemen går att koppla till LADOK.

Flexibla och lösningsorienterade
– Eftersom det alltid kommer att finnas undantag så måste vi på Mira vara flexibla när det gäller att hitta lösningar, sa Magnus.

Därefter gjorde han en kort demo av systemet, vilket är svårt att återge i text på ett vettigt sätt. Men är du nyfiken på att veta mer så är det bara att boka in en tid för en egen demo!

 Magnus fick många detaljfrågor under demon. Sist i artikeln hittar du några av dem, med hans svar i korthet. På ett mer allmänt plan sa han så här:

Utveckling tillsammans med våra kunder
– För oss är det viktigt att utveckla våra system kontinuerligt, tillsammans med våra kunder. Det innebär att vi kan dela på både kostnader och arbete, vilket gör det billigare för alla. Vi skapar ett standardsystem, som vi utvecklar tillsammans med olika lärosäten. Ju fler kunder desto mer utveckling! Det gör processen smidigare och att vi tidigt upptäcker och ger plats för undantag och flexibilitet, sa Magnus Bratt och avslutade:

– I stället för att ni ska lägga tid på att administrera ert system är det viktigt att ni kan ägna tid åt bra samtal om praktikplatser. Och för att kunna vara flexibel och kreativ gäller det att it-stödet inte är en begränsning. För oss på Mira är det viktigt att kunna skapa smarta och enkla sätt att jobba.

Frågor och svar om Miras VFU-modul

Hur fungerar inloggningen?
– De flesta lärosäten väljer att lösa det via universitetets vanliga inloggning. Vi stödjer också singel sign-on eller inloggning via e-post och användarnamn.

Går det att söka på kurskod när man letar efter kursregistreringar?
– Ja det är fullt möjligt. Det går också att söka på namn.

Går det att VFU-placera en student som ännu inte är registrerad?
– Ja! Som VFU-handläggare kan du göra en preliminär placering, som en VFU-handledare senare kan gå in och godkänna. Gränssnittet för de externa användarna är enkelt.

 Hur fungerar det med förteckning av till exempel skolor?
– Varje lärosäte skapar själv sin förteckning, ett tidsödande jobb som det är viktigt att vara noggrann med. Vi diskuterar att eventuellt göra en integrering med Skolverket för att komma runt detta.

Tar ni betalt per antal användare eller antal studenter?
– Nej, vi tar betalt utifrån funktionalitet. VFU-modulen kostar mellan 8 000 och 16 000 kronor i månaden.