HOWTO: Hantera intresseanmälningar för utbildningar

Johan JohannessonContract education, CRM

Mira stödjer anmälningsformulär. Men ibland vill man även samla in intresseanmälningar till utbildningar, för de som ännu inte är redo att anmäla sig. 

Med Mira kan du skapa enklare formulär för intresseanmälningar, länka till dem från er hemsida och / eller utbildningskatalog, och sen enkelt kommunicera med de som är intresserade. 

Gör så här

Skapa och publicera formulär för intresseanmälningar

 1. Sätt upp sparade urval för respektive utbildning som du ska ta emot intresseanmälningar för. Namnge urvalen på formen “Intresseanmälan <<utb namn>>”, t.ex. “Intresseanmälan, Ny som chef”.
 2. För respektive utbildning, skapa en utbildningsomgång för att samla intresseanmälningar, t.ex. “Ny som chef (intresseanmälningar)”.
 3. För den utbildningsomgången, sätt upp ett anmälningsformulär med de fält som du vill att intresserade ska ange. Se till att inkludera primär e-post. Lägg även till en kryssruta “Ja, jag vill ha information om utbildningen Ny som chef”, och koppla den till det sparade urvalet Intresseanmälan, Ny som chef. Formulären kan se ut som nedan
 4. Länka till intresseanmälningsformuläret från relevanta sidor på er hemsida och kurskatalog.

Behandla anmälningar

 1. Behandla intresseanmälningar på samma sätt som vanliga anmälningar.
 2. Se till att undvika dubbletter av personprofiler
 3. Se till att inte ändra status på registreringen till Bekräftad, utan behåll statusen Anmäld.

Gör e-postutskick till de intresserade

 1. Gör ett nytt urval genom att gå till Personer > Gör urval.
 2. I boxen Deltagare / utbildare / projektgrupp, välj att EXKLUDERA Deltagare, med status Bekräftad på utbildningen Ny som chef.

 3. I boxen Sparade urval, välj Ingår i, och därefter urvalet Intresseanmälningar – Ny som chef.
 4. Gå till fliken Spara som och spara urvalet som ett dynamiskt urval, t.ex. med namnet “Intresseanmälningar – Ny som chef (exkl deltagare)”.
 5. Gå till fliken Behandla urval och välj Skicka e-post

TIPS: Du kan även ta emot intresseanmälningar för relaterade utbildningar. Skapa sparade urval, t.ex. “Intresseanmälningar, område Ledarskap”. I relevanta anmälningsformulär, gör en ytterligare kryssruta “Ja, jag vill även ha information om övriga utbildningar inom området Ledarskap” och koppla till det sparade urvalet.