”Nu kan vi arbeta mer personoberoende”

Johan JohannessonBlog

Svensk Solenergi är en stor branschförening med ett litet kansli. För att förenkla sin administration och kommunikationen med medlemsföretagen sökte de under 2020 efter ett CRM-system. Efter moget övervägande föll valet på Mira Networks system, av flera skäl.

Anna Werner är VD på Svensk Solenergi som genom att använda Mira minskat sitt personberoende och fått bättre överblick över sina kontakter

Anna Werner är vd på Svensk Solenergi sedan hösten 2019. Arbetet på föreningens kansli sköttes, fram till för ungefär ett år sedan, med hjälp av bland annat Excel och bokföringssystemet Fortnox. Många arbetsuppgifter var tidskrävande och överblicken dålig.

– Att hitta ett nytt system blev en ganska långdragen process. Vi mötte många företag och lyssnade in flera andra branschföreningars åsikter och erfarenheter. Det behövdes, eftersom detta var ett stort och viktigt beslut för oss. Det vi sökte skulle ju bli lite av skelettet i vår verksamhet. Här upplevde jag att Mira var psykologiska i sin kontakt med oss. De sa bland annat att det perfekta systemet inte finns och att det därför kan bli väldigt dyrt om man inte tänker efter före, säger Anna Werner.

Varför valde ni Mira?
– Utifrån vad vi behövde kunde de leverera den bästa och mest prisvärda lösningen. Vi arrangerar till exempel många webbinarier och här kunde Mira erbjuda en smidig betallösning. De har helt enkelt integrerat vårt befintliga betalsystem in i sitt CRM-system. Jag kände också att Mira var erfarna; de var ärliga med vilka funktioner det skulle bli enkelt att ta via det befintliga systemet och vilka som skulle kräva kostsam utveckling för att få till.

Vad ville ni uppnå med CRM-systemet?
– För det första ville vi bli bättre på att administrera våra medlemsföretag. Vi ville också ha ett register för olika personliga kontakter inom branschen. Med det nya systemet kan vi nu göra olika typer av utskick, styrda utifrån olika kriterier. Vi kan enkelt hantera flera kontaktpersoner på varje medlemsföretag och styra våra utskick inte bara efter företagstillhörighet utan också utifrån exempelvis intresse eller yrkesroll.

Vilken nytta har ni hittills haft av systemet?
– Miras system gör att vi kan arbeta mer personoberoende. Vem som helst av oss kan gå in i systemet och snabbt få en överblick. Det har gett oss mer kontroll. Att ha allt samlat i ett enda system, som är uppdaterat, är en stor skillnad jämfört med hur vi arbetade innan.

Har du några tips till den som står i begrepp att köpa ett CRM-system?
– Se till att få in så många processer som möjligt i samma system. Tänk efter vilka behov ni har, både i dag och framåt. Då finns det utrymme att växa. För vår del var det också viktigt att lyssna på våra medlemmar. Många är stressade och har mycket att göra. Då måste vi ha ett bra system, med säkra uppgifter.

Vad blir ert nästa steg?
– Vi är på väg att koppla även vår fakturering till Miras system. Istället för att jag, som i dag, ska behöva gå in i Fortnox för att se vilka som har betalat kommer fakturorna att speglas i Mira, och så jag kan se dem där. Allt på samma ställe, avslutar Anna Werner.

Fakta
Svensk Solenergi är en branschförening med cirka 260 medlemsföretag, alla aktiva i den svenska solenergibranschen. De arbetar tillsammans för att utveckla solenergin i Sverige, främst genom att skapa opinion och påverka beslutsfattare. Läs mer om Svensk Solenergi här