Designval – hur tänker vi kring obligatoriska fält på anmälningssidor

Johan JohannessonBlog, Event Management, Events

Hur ett fält markeras kan ha betydelse för hur användare uppfattar och använder ett anmälningsformulär. De två vanligaste sätten att markera om fält är obligatoriska eller inte är att antingen markera obligatoriska fält med en asterisk eller skriva ut “valfri/optional” på fält som är icke-obligatoriska. Så vilket alternativ är bäst?
Det ligger rätt mycket psykologi i frågan. Om man designar sitt formulär genom att skriva ut “valfri” på icke-obligatoriska fält hoppas man ge användaren en känsla att ha kontroll över sina val och förmedla en positiv känsla. Om man däremot markerar obligatoriska fält med en asterisk vill man tydligt markera vilka fält som måste fyllas i, men man riskerar skapa en negativ känsla hos användaren. Dessutom finns risken att det finns någon inte förstår vad asterisk-märkta fält betyder.

Luke Wroblewski skrev boken Web Form Design 2008 och i den lade han tydligt ut  vägledande principer för design av formulär. Han skriver bland annat på sidan 78:

“Literally including the phrase ‘optional’ after a label is much clearer than any visual symbol you could use to mean the same thing. Someone may always wonder ‘what does this asterisk mean?’ and have to go hunting for a legend that explains things.”

Tidigare var den vanligaste designlösningen att asterisk-markera de obligatoriska fälten, men de senaste två-tre åren har det skett en skiftning mot att skriva ut “valfri” istället och i vår senaste release av evenemangsmodulen har även vi valt att gå från att asterisk-markera obligatoriska fält till att markera valbara fält.

Varför vi ändrade från asterisk-markering till att markera de fält som är valbara?
Det är framför allt fyra skäl till att vi gjorde ändringen.
1. Tydligare kommunikation
Som jag nämnde ovan är det inte alla som förstår vad en asterisk i ett fält betyder. “Valfri” är tydligt skrivet med bokstäver och är självförklarande. Asterisken kräver någon sorts förförståelse
2. Vänlighet och tonalitet 
När man använder ett ord som “valbar” låter man användaren veta att det finns ett val. Detta är i linje med de guidelinjer kring användarvänlighet och användarfrihet som Norman Nielsen satt upp. Användarformulär går mer och mer åt en riktning med ett personligt tilltal och ju trevligare ton man har i sina formulär desto bättre.
3. Mindre visuellt störande element
Asterisken är ett designelement som stör formuläret och som kan distrahera den som fyller i formuläret. Ofta är de flesta fält i ett anmälningsformulär obligatoriska så att markera ett färre antal fält gör att formuläret har färre designelement vilket ger en trevligare användarupplevelse.
4. Mer logiskt
Det förväntas ofta att fält ska vara obligatoriska. Om någon fyller i en anmälningssida är det för att de förväntar sig någonting efteråt. Eftersom de flesta fält är obligatoriska är det mer logiskt att markera de fält som faktiskt är valbara.
Vi på Mira arbetar hela tiden för att förbättra våra produkter och ge våra kunder en bättre användarupplevelse. Vi tror att genom att ta bort asteriskerna på de obligatoriska fälten och istället skriva ut “valfri” tar vi ytterligare ett steg mot vårt mål.
Vill du fördjupa dig mer i ämnet rekommenderar jag följande artiklar: