CASE 2010 – en tillbakablick och inspiration!

MiraAlumni Relations, Conferences, Event Management

Efter en vecka i Glasgow kom vi tillbaka till Stockholm nöjda men mycket trötta. CASE innehöll intressanta föreläsningar från morgon till kväll och bland annat fick vi två som åkte lyssna till en föreläsning om “The Oxford 10 programme” av Caroline Cain, Deputy Director of Alumni Relations som fångade vårt intresse.

OXFORD 10 – engaging younger alumni
2008 lanserade Universitet i Oxford ett program för unga alumner, Oxford 10.
Programmet är speciellt framtaget för de alumner som nyligen tagit examen och varit ute i arbetslivet i maximalt tio år. Caroline berättade att universitetet sett ett behov av att fånga dessa alumner och lägga grunden för ett livslångt engagemang. Knepet, som hon såg det, var att fånga dessa alumnerna tidigt och bygga programmet på frivilligt engagemang. Oxford 10 består i grunden av en liten grupp alumner som handplockats för att driva och utveckla programmet.Poängen är att ansvaret ska vara delat, både på universitetet och alumnerna, och utifrån den lilla gruppen av alumner har större grupper anslutits som regelbundet coachas och träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Var för sig anordnade dessa alumngrupper evenemang och kriteriet är att varje år anordna minst en träff. av något slag Vill du läsa mer om Oxford 10 och inspireras av de olika eventen som anordnas av deras alumner? Gå in på Oxford10.com och låt dig inspireras!
CASE i sin helhet var mycket lyckat och vi var glada över att träffa så många av er kunder. Alla såg ut att trivas och förhoppningsvis bidrog föreläsningarna och möjligheten att träffa andra inom samma arbetsområde till givande erfarenhetsutbyten. Bland de som deltog såg vi, av våra kunder; Örebro universitet, Hanken, Stockholms Universitet, Universitetet i Linköping, Karlstad universitet men även Chalmers, Luleå tekniska högskola, Göteborgs universitet och Kungliga tekniska högskolan.
Tack för att vi fick dela årets upplevelse av CASE med er!