Ranking och alumniverksamhet

MiraAlumni Relations, Rankings

En kommentar till föregående inlägg:

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har undersökt 30 lärosäten. Ifall man delar in dessa i en övre och en undre halva (plats 1-15 resp 16-30) kan man konstatera att 12 av de 15 bästa lärosätena satsar ordentligt på alumniverksamhet medan bara 8 av de 15 sämsta gör det.

Det verkar alltså finnas en korrelation mellan hög ranking och satsning på alumniverksamhet. Vad som är orsak och verkan kan man sedan diskutera – är det så att alumniverksamheten leder till bättre ranking eller är det så att de högre rankade lärosätena har mer resurser att satsa på alumniverksamhet? Personligen skulle jag tro att bägge förklaringarna spelar in.