Alumnievent på Malmö högskola

MiraAlumni Relations, Event Management

Den 21 maj genomförde Malmö högskola ett alumnievent som vi tidigare nämnt i bloggen (2 april, 2008). Eventet var ett samarbete mellan Malmö högskolas alumnverksamhet, högskolans studentkår och Öresundsinstitutet där alumner som tagit sin examen under de senaste två åren och studenter som går sista året av sin utbildning var inbjudna. Under kvällen låg fokus på arbetsmarknadsfrågor och möjligheter inom Öresundsregionen.

Eventet blev mycket lyckat och uppskattat. 150 personer deltog och många nya medlemmar värvades till alumninätverket. Om Malmö högskolas alumnikoordinator, Johan Johannesson, skulle ge ett tips till andra som ska arrangera denna typ av event så är det att mixen mellan nyligen examinerade alumner och sistaårsstudenter fungerade mycket bra. Om ni vill veta mer om detta lyckade event så kan ni maila Johan (johan.johannesson@mah.se