Karolinska Institutets universitetsbibliotek har utsetts till Årets Bibliotek 2007

MiraExecutive Education

“Karolinska institutets universitetsbibliotek arbetar målinriktat för att stödja Karolinska institutets forskning, utbildning och information. Här finns serviceanda och engagemang som gör att användarna högt uppskattar sitt bibliotek. Som nationellt expertbibliotek för medicin anordnar biblioteket kursverksamhet och driver kompetensutveckling.”

Läs mer på DIKs hemsida.

Mira Network leverar utbildningsadministrativt system till Karolinska Institutets universitetsbibliotek som hjälper dem att hantera sin kursverksamhet på ett effektivt sätt.