Så fungerar rapporterna Försäljning per månad och Levererat värde per månad

Magnus Bratt

Under Uppdragsutbildning finns två ekonomirapporter: Försäljning per månad och Levererat värde per månad. Båda visar ordervärdet för alla kurstillfällen, men periodiserat på olika sätt.

I båda rapporterna är Ordervärdet summan av pris för varje registrerad deltagare + summan av pris för varje köpande organisation.

Försäljning per månad

Försäljning per månad visar ordervärdet periodiserat till orderdatum för varje kurstillfälle. Orderdatumet redigeras på organisationens och på deltagarens kursregistrering.

Redigera orderdatum för ett köp av en organisation

Redigera orderdatum för ett köp av en organisation

Levererat värde per månad

Levererat värde per månad visar ordervärdet periodiserat till när kurstillfället levereras. Ordervärdet periodiseras utifrån inplanerade kursdagar, dvs hela ordervärdet för kurstillfället delas med antal kursdagar, och fördelas ut utifrån inplanerade kursdagar. Kolumnen Dagar visar antal kursdagar. Om inte alla kursdagar är inplanerade så visas även antal inplanerade kursdagar för att varna att hela ordervärdet inte är utperiodiserat.

Några Excel-tips

Det kan hända att du får en varning om att filformat och filtyp inte stämmer överens. Det är helt i sin ordning, och det är bara att trycka Ja för att öppna filen. Excelfilen är helt oformaterad. Några Exceltips:

  1. För att automatiskt anpassa alla kolumnbredder, markera allt genom att trycka CTRL-A, och därefter trycka ALT-H O I eller dubbelklicka mellan två kolumner
  2. För att bara se vissa kursomgångar, klicka i listan över kursomgångar (exv cell C5), och tryck CTRL+SHIFT+L, eller välj fliken Data och därefter Filter
  3. Du kan nu filtrera vilka kursomgångar du vill se genom att klicka på den lilla pilen bredvid varje kolumn:

Was this article helpful?

Related Articles