fbpx

Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, kurskod, högskolepoäng och ansvarig institution

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är inkluderade  i Export till Excel. 

Vi har skapat nya fält på en kursomgång för att ge möjlighet att ännu noggrannare följa upp kursomgångar/projekt

Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, så får en ny utbildningsomgång nästa i ordning.

Fälten Diarienummer, Kurskod (LADOK) och Högskolepoäng är alla fritextfält som kan användas för att logga ytterligare information kring kursomgången.

Ansvarig institution är en kopplad organisation i systemet och avser de som faktiskt genomför utbildningen. Det kan vara en intern fakultet, institution som “Medicinska fakulteten”, eller en extern samarbetspartner.  

För Ansvarig institution går det även att aktivera en kvalitetsregel. Då visas en varning på om det finns utbildningsomgångar som saknar ansvarig institution och det går att filtrera listan över utbildningsomgångar på denna kvalitetsregel.

Om det saknas en ansvarig institution på en utbildningsomgång visas en varning på startsidan

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support