De hoppas nå fler kunder via bättre struktur och överblick

Johan JohannessonBlog, Uppdragsutbildning

Marie Cederschiöld högskola fick sitt nya namn 2022, efter att en ny delägare tillkommit. Namnbytet blev startskottet för ett mer strukturerat arbete med kommunikation och marknadsföring. Avdelningen för uppdragsutbildning lämnar därför spridda Excelfiler och dålig överblick bakom sig, för att i stället börja arbeta med Miras CRM-system.

– Avdelningen för uppdragsutbildning är relativt liten, men våra utbildningar utgör en stor del av högskolans omsättning. De senaste tio åren har vi vuxit mycket, utan att ha arbetat särskilt hårt med marknadsföring. Våra utbildningar har fyllts ändå. Men med ett nytt namn insåg vi att vi behövde anstränga oss mer, för att inte tappa deltagare och beställare, säger Anette Mimer Sjöblom chef för avdelningen för uppdragsutbildning på Marie Cederschiöld högskola

Från vänster till höger Anette Mimer-Sjöblom, Pia af Rolén, Azita Mouezardalan och Annette Falk-Jonsson. Fotograf: Rani Banth

Avdelningens kommunikatör, Pia af Rolén, anställdes i princip samtidigt som namnbytet genomfördes. Hon fick direkt ett tydligt uppdrag: att se över hemsidan och avdelningens kundregister samt att försöka hitta ett mer strukturerat sätt att arbeta med befintliga och nya vägar att kommunicera utbildningarna. 

– Jag famlade rätt så mycket i början. Parallellt med att jag skannade av marknaden för allmänna CRM-system försökte jag se om det gick att skapa interna lösningar. Försöket att skapa ett eget it-system sprack dock, säger Pia af Rolén.

 Anette Mimer Sjöblom fortsätter:

– Då tänkte vi om och började i stället höra oss för bland kollegor på andra lärosäten. Vi pratade bland annat med Uppsala universitet, som varit med och byggt upp Miras modul för uppdragsutbildning. De var mycket positiva och vi insåg att här fanns en helt färdig lösning som vi bara kunde ansluta oss till.

Uppskattade LADOK-koppling
Anette flikar in att de även uppskattade att Miras system gick att koppla till LADOK och att det var GDPR-säkrat.

 – Via Mira fick vi tillgång till en säker och stabil lösning. Å ena sidan borde vi kanske direkt ha tänkt på att bolla våra problem med andra lärosäten. Å andra sidan var vi helt köp-klara när vi hittade Mira, säger Pia af Rolén. 

Marie Cederschiöld högskola börjar använda Miras system våren 2023 och inleder med fokus på uppdragsmodulen. På sikt kan de tänka sig att lägga till fler funktioner, till exempel möjligheten att fakturera eller att koppla på moduler för VFU eller alumnrelationer.

Under implementeringsfasen arbetar fyra personer från högskolan, tillsammans med Mira, för att få alla pusselbitar på plats. Pia af Rolén är en av dem.

Kompletterar varandra bra
– De andra i projektgruppen har arbetat här länge, så vi kompletterar varandra. Det hade varit svårt att göra det här arbetet ensam, men tillsammans gör vi det väldigt bra, säger hon.

Anette fyller i: 

– När vi insåg att vi också kunde knyta våra anmälningsformulär till systemet kändes det som en skänk från ovan. Fram till nu har vi förlitat oss på ett hemmabygge, som är väldigt sårbart när personal slutar.

Varför är det viktigt att ha ett CRM-system?
– Det behövs för att skapa struktur och överblick. Vi hoppas också att vi med hjälp av systemet ska kunna nå fler och därmed få in fler nya företag och organisationer som beställare. Vi ser också fram emot att enklare kunna följa upp våra utskick, säger Anette Mimer Sjöblom.

– Ett CRM-system kan ge oss en stor tidsvinst, skapa en trygghetskänsla och ge oss större kontroll, säger Pia. 

Vad vill ni i så fall använda tidsvinsten till?
– Vår administration är redan hårt belastad. Via det nya systemet hoppas vi kunna lätta på det trycket. Vi har diskuterat att behöva anställa fler, men det kanske inte längre är nödvändigt, säger Anette.

– Då kan vi ta oss mer tid till enskilda kontakter och också känna att vi har tid att vara mer personliga i de kontakterna, säger Pia.

Vad förväntar ni er av systemet?
– På sikt hoppas vi få fler deltagare, framför allt till våra öppna utbildningar. Vilket i sig kan leda till ökade intäkter. Framåt hoppas jag också att vi kan koppla på fler moduler i Mira. Jag tror att det finns andra enheter hos oss som kan vara intresserade av att vara med. Då skulle vi till exempel kunna samköra vissa utskick för att nå nya målgrupper. Här finns samordningsvinster att göra, säger Anette.

– Jag hoppas få mer chans att arbeta med framförhållning. I stället för att vi letar bland excelfiler hoppas jag att vi får bättre möjligheter att locka fler att nå oss. Med bättre koll på läget kan vi skapa en annan professionalism, säger Pia.

Vilka är era intryck av samarbetet med Mira så här långt?
– De verkar ha tänkt igenom vad de gör och de vet vad de ska göra. De vet också vad som är svårt. Dessutom upplever jag dem som väldigt lyssnande, säger Pia.

– Precis, de har varit väldigt tillmötesgående. Deras kännedom om högskolevärlden och uppdragsutbildning är en avgörande skillnad jämfört med andra leverantörer. Det känns naturligtvis väldigt skönt, avslutar Anette. 

Fakta
Marie Cederschiöld högskola bedriver utbildning och forskning inom vård, omsorg, välfärd och socialt arbete. Högskolan bildades 1998, genom en sammanslagning av Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal. De antog då namnet Ersta Sköndal högskola. 2010 ändrades namnet till Ersta Sköndal Bräcke högskola, när Bräcke diakoni klev in som delägare. Nio år senare tillkom Stockholms sjukhem som ännu en delägare och från och med 2022 antog högskolan namnet Marie Cederschiöld högskola. Här kan du läsa mer om dem och även om vem Marie Cedershiöld var: https://www.mchs.se/

Mira Network är marknadsledande i Norden inom IT-stöd för externa relationer och har arbetat med mer än 50 lärosäten sedan 1998. Tillsammans med Marie Cederschiöld högskola arbetar Mira inom områdena för uppdragsutbildning, evenemang, e-postmarknadsföring samt integrerar med Ladok.