Hon är Miras danska ambassadör

Johan JohannessonBlog, ERM

Mira Network satsar på att komma in på den danska marknaden. Som ett led i detta har Anne Moegelvang kopplats till företaget. Tanken är att hon ska vara brobyggare, bidra med sin erfarenhet och lotsa Mira mot sin första danska kund.

– Mitt första uppdrag var att undersöka om det ens skulle vara möjligt för Mira att etablera sig i Danmark. Jag inledde med att göra en marknadsanalys, för att se om och i så fall var det skulle kunna finnas någon potential för Mira att komma in, säger Anne Moegelvang.

Anne, som själv är danska, har arbetat i nio år med externa relationer, events och alumnfrågor på DTU, ett tekniskt universitet strax utanför Köpenhamn. Hon har också varit kommunikationsansvarig på ett pensionsbolag, där hon bland annat arbetat med medlemskommunikation. Utöver sin breda erfarenhet av kommunikations- och alumnarbete har hon god insyn i den danska akademiska världen.

Sedan 2020 är Anne Moegelvang egen företagare. När hon fick frågan om att bistå Mira i den danska lanseringen tackade hon ja.

Saknat utbildningsvärlden
– Ända sedan jag lämnade DTU har jag saknat utbildningsvärlden och att få arbeta med alumner. Att nu få komma tillbaka och på nytt få användning för min kunskap och mitt nätverk känns bra. Dessutom har jag alltid varit svag för Miras produkter. När jag arbetade på DTU hoppades jag att de skulle börja arbeta med Mira!

Samarbetet mellan Anne och Mira har skett i etapper. Efter varje steg har de utvärderat och beslutat om nästa steg. Anne har hittills skannat av ungefär en tredjedel av den danska utbildningsmarknaden. I sina efterforskningar har hon bland annat studerat hur lärosätena är organiserade, hur de beskriver sin verksamhet och var arbetet med externa relationer är placerat i organisationen.

– Utifrån detta har Mira funderat över vilka danska lärosäten och utbildningsinstanser det skulle vara aktuellt och möjligt att föra en dialog med, säger Anne.

Vad kan du bidra med som Mira inte kan göra på egen hand?
– Det finns en hel del kulturella skillnader som det är bra att känna till. I Danmark håller vi till exempel inte möten på samma sätt som i Sverige. Dessutom kan språket vara en utmaning. När vi är ute på möten kan jag snappa upp en del saker och detaljer som är lätt att missa om man inte kan språket. Jag kan avkoda reaktioner under mötena och sedan följa upp i efterhand, via telefon. Danskar är mer ostrukturerade än svenskar, skulle jag säga. Vi har till exempel inte samma e-postkultur som ni har. Utvärderingskulturen är inte heller lika stark i Danmark som i Sverige.

Vilka är uppdragets utmaningar?
– Att Mira är ett okänt varumärke i Danmark är en utmaning. Vi börjar från scratch och har än så länge inga danska referenser att visa upp. Det kan i och för sig också vara en fördel, för det innebär att det inte heller finns några dåliga minnen eller erfarenheter av Mira. I Danmark är det ännu så många som arbetar strategiskt med CRM, vilket kan göra vår uppgift svårare.

Vilka är möjligheterna?
– Mira har många fina referenser i de andra nordiska länderna. En annan fördel är att det är fullt möjligt att börja litet i Miras CRM-system och sedan skala upp. Att Miras system är byggt specifikt för utbildningsvärlden ser jag som en annan stor fördel. Sist, men verkligen inte minst, uppskattar jag Mira för att de är en stor kunskapsbank. Som kund hos Mira finns goda möjligheter till ett kompetenslyft. Via deras ”community” får du mycket input till ditt arbete med externa relationer.

Vad händer härnäst?
– Vi tar ett steg i taget och jobbar oss metodiskt vidare. Det jag ser som mycket positivt är att ingen hittills sagt blankt nej till att möta oss. Många är intresserade och jag hoppas att vi snart ska kunna landa Miras första danska kund.

Vad gör dig till en bra Mira-ambassadör?
– I min roll har jag stor nytta av min bakgrund. Jag förstår det danska utbildningssystemet och hur Danmark fungerar. Inte minst förstår och pratar jag danska!