Mira är inte påverkat av sårbarheten log4j

Magnus BrattBlog

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för en allvarlig sårbarhet i mjukvaran Log4j (varning BM21-004). Myndigheten uppmanar samtliga it-ansvariga på företag och andra organisationer att vidta åtgärder snarast. Detta då det redan pågår angreppsförsök mot svenska organisationer.

Mira använder inte Log4j och påverkas inte. Vi har även gått igenom integrerade delsystem, komponenter och interna verktyg och inte heller sett att något av de verktygen är sårbart för denna attack.