Tre tips för att maximera värdet av nya e-postmodulen

Johan JohannessonBlog

Med den nya e-postmodulen är det lättare än någonsin att skicka designade och snygga e-postutskick. Det finns dessutom flera fördelar med att arbeta integrerat med e-post och CRM då du kan använda e-post som ett verktyg för att förbättra din datakvalitet. Här kommer tre tips hur du kan maximera värdet av vår nya e-postmodul. 

 1. Använd informationen i din databas tillsammans med dynamiska fält för att skräddarsy dina e-postmeddelanden. Dessa blir då mer personliga och kan dessutom hjälpa dig hålla kontaktinformationen i ditt system uppdaterad. Ett dynamiskt fält är en bit kod som är fördefinierad, enkelt kan läggas in i e-postmeddelandet från verktygsfältet i e-posteditorn  och som sedan exempelvis kan hämta förnamn från databasen så att varje person blir tilltalad med sitt eget namn i utskicket. Exempelvis skulle man kunna använda detta för att be sina studenter eller alumner uppdatera sina kontaktuppgifter.

  Alla mottagare av detta mail ser sina egna kontaktuppgifter och kan uppdatera dem om de inte stämmer.

  I ditt meddelande kan du inkludera dynamiska fält för exempelvis adress, postnummer och postort och även inkludera en länk dit mottagarna kan gå för att uppdatera sina uppgifter. Detta är ett enkelt sätt att uppmana personer i din databas att uppdatera sina kontaktuppgifter. Ett annat exempel skulle kunna vara att man med dynamiska fält ber sina alumner koppla sin profil med LinkedIn för att på så sätt få in bättre arbetslivsdata i systemet.

 2. Följ upp dina utskick och skapa nya utskickslistor baserat på hur dina mottagare reagerat på tidigare utskick. En ny funktion är att vi nu förbättrat uppföljning och statistik på utskick. Tidigare gick det bara att se hur många personer som öppnat eller klickat, men det fanns inget enkelt sätt att ta reda på vilka de faktiska personerna var. Nu går det enkelt att se. I utskickshistoriken kan du klicka på dina tidigare utskick och se exakt vilka personer som tagit emot ditt meddelande, vilka som öppnat meddelandet och vilka som klickat på länkar. Du kan dessutom från den vyn filtrera dessa kriterier och att söka de grupper du tycker är intressanta för att sedan exempelvis ladda ner den informationen till excel.

  I mottagarlistan får de som användare en snabb översikt över utskickshistoriken

  Du kan också direkt i översikten över mottagare markera hela eller delar av din mottagarlista och sedan direkt göra ett nytt utskick till dem. Exempelvis kanske du gör en uppföljning av en tidigare utskickad nyhet och vill nå de som läst ditt senaste utskick. Då filtrerar du på de som Öppnat meddelandet, markerar alla dessa personer och väljer sedan Skicka e-post för att skicka ett nytt meddelande.

 3. Spara dina mottagare som nya urval eller lägg till dem till andra befintliga urval. Ofta vill man arbeta vidare med sina mottagare eller spara de mottagare som visar aktivt intresse genom att öppna eller klicka på utskickade meddelanden. Nu finns möjligheterna att antingen spara några eller alla i sin mottagarlista som ett nytt urval eller lägga till dem till ett redan existerande urval. På så sätt kan du över tid bygga nya mottagarlistor eller urval som du kan använda i andra delar av ditt CRM.

Detta var tre tips hur du kan använda den nya e-postmodulen för att skapa ytterligare värde. Har du några fler exempel? Hör i så fall gärna av dig till mig på johan.johannesson@mira.se