Användandet av sociala medier inom externa relationer

Johan JohannessonBlog, linkedin, social media

Sociala medier används i hög utsträckning av våra kunder i arbetet med externa relationer. De är en viktig kanal för marknadsföring och många lärosäten integrerar också med sociala medier för att hämta information om sina användare eller för enkel inloggning med single-sign on.  Under många år har det skrivits otaliga artiklar om utvecklingen av användandet av sociala medier och nu har den stora årliga rapporten kring användandet i Sverige släppts.

Sedan år 2000 har Internetstiftelsen i Sverige, IIS, levererat en årlig rapport om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. För ett tag sedan kom årets rapport och vill du ladda ner och läsa igenom rapporten själv så gå  in på Svenskarna och internet 2017. Mira har sedan länge integrerat våra CRM-lösningar med både Facebook och LinkedIn och de delar som intresserade mig mest var de som handlade om användandet av dessa och vad det kan betyda för arbetet med externa relationer. Nedan är en kort genomgång av rapporten tillsammans med några av mina reflektioner.

Facebook behåller sin plats som största sociala nätverk och ökar med 3%, vilket innebär att 74% av svenska befolkningen är där. Ett argument från de som förutspår Facebooks nedgång är att unga inte är så intresserade av plattformen, och ser man på siffrorna har antalet i det yngsta ålderssegmentet minskat. I åldersgruppen 12-15 år så har man tappat från 67% till 54% av målgruppen, men om man lyfter blicken ser man också att när ungdomarna når gymnasieålder är 93% av alla med. Från 26 år och uppåt ökar användandet av Facebook i alla åldersgrupper.

Facebook Messenger är kanske det som tydligast håller oss kvar i Facebooksfären just nu. 62% av befolkningen uppger att de använder Messenger, och förra året mättes det inte alls. Frågar man vad folk gör på Facebook, uppger 81% att de använder just Messenger.

Vad som kan vara intressant för de som arbetar med fundraising är ett nytt verktyg på Facebook som möjliggör insamling av pengar. Det har gått väldigt bra i USA och har nu börjat lanserats i Europa. Barncancerfonden är en av de första svenska aktörerna ut och det ska bli spännande att se hur detta faller ut. En rimlig gissning är att insamlingsgalor i större utsträckning kan komma ske på Facebook. Än så länge är det bara ideella organisationer som kan använda sig av verktyget, men vem vet vad som kommer hända framöver?

Dessutom utannonserades dessutom ett samarbete mellan Facebook och Eventbrite som möjliggör biljettköp direkt i Facebook. Eftersom Eventbrite och Spotify sedan i somras ingått ett samarbete, kommer antagligen dessa båda aktörer synas mer på Facebook. Jag vet att flera lärosäten idag använder sig av Eventbrite och det ska bli intressant att se om marknadsföring av evenemang på Facebook nu kommer öka!

Fler och fler provar på att använda Linkedin någon gång, men det är ingen märkbar förändring av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare. Det är heller ingen tjänst som används dagligen. Det kan tyda på att många ser Linkedin som en tjänst för att lägga upp statisk information om sig själv, inte en tjänst för socialt utbyte. Av de som arbetar är det 40 procent som använder Linkedin någon gång, vilket är en ökning sedan 2016 då det var 33 procent. Det är också betydligt vanligare att använda Linkedin för de som arbetar inom it- och kommunikation (63 %) eller finans (51 %) än de som arbetar inom utbildning (17 %), vård (13 %) eller hotell- och restaurangbranschen (8 %).

Detta tycker jag var väldigt intressant statistik eftersom det bekräftar det mönster vi tycker oss ha sett gällande LinkedIn, nämligen att det är väldigt olika mycket använt beroende på vilken yrkeskategori man avser. LinkedIn är världens största professionella nätverk, men når inte ut till alla grupper lika bra. För handelshögskolor eller tekniska universitet är det är fantastiskt verktyg och aktiviteter via LinkedIn har potential att nå mer än hälften av alla alumner, men för multifakultetslärosäten har det en betydligt mindre räckvidd. En integration där CRM-systemet regelbundet och automatiskt hämtar alumners information från LinkedIn blir då betydligt mer värdefull för lärosäten som har många alumner inom it- och finansbranschen.

Sammanfattningsvis ser vi att användandet av sociala medier ökat under 2017. Facebook har flera nya funktioner och samarbeten på gång och verkar vilja bredda sig på flera fronter med utökade funktioner för biljettförsäljning och gåvoinsamling vilket leda till nya möjligheter att använda sig av Facebook i arbetet med externa relationer. LinkedIn används idag i hög utsträckning inom området för externa relationer, framför allt inom alumnverksamhet, och vissa universitetsgrupper har idag över 100 000 följare. Att endast fokusera på LinkedIn kan medföra att universitet och högskolor missar en del av sin målgrupp eftersom rapporten visar att användandet av plattformen är branschsegmenterad, men som komplement till övrig alumnverkamhet tror jag LinkedIn kommer vara fortsatt viktig.

Mira är dedikerade att hitta de bästa lösningarna för externa relationer inom högre utbildning och ett led i detta arbete är att titta på spännande möjliga integrationer med de sociala medier vi ser kan vara viktiga i arbetet med externa relationer. Idag är LinkedIn-integration standard för de som använder sig av vår alumnlösning. Hur använder du sociala medier i ert arbete med externa relationer och vad tror  du blir viktigt framöver? Hör gärna av dig till oss med synpunkter på johan.johannesson@mira.se