Mira Network lanserar Ladok3-integration med Gymnastik- och idrottshögskolan

Johan JohannessonBlog

En milstolpe har nu uppnåtts när Mira i veckan tillsammans med Gymnastik- och Idrottshögskolan som första kund ut sjösatte en lösning för standardiserad integration mellan högskolans alumnsystem och den nya versionen av studieadministrativt system, Ladok3. Lanseringen gick som planerat och Gymnastik- och idrottshögskolan har nu en integration som hämtar och uppdaterar alumnernas utbildningsdata så ofta som en gång i timmen. 

I fredags firades det på Kungsgatan över att vi äntligen fått vår Ladok3-integration på plats

En väl fungerande integration med ett studieadministrativt system ses av lärosäten i Norden som en mycket viktig förutsättning för att kunna bedriva alumnverksamhet. Utan kontinuerligt uppdaterade utbildningsuppgifter och hemadresser är det svårt hitta och arbeta med rätt alumner för rätt tillfälle. I Sverige har man länge drivit ett projekt för att uppgradera det befintliga studieadministrativa systemet, Ladok, till en ny version och i slutet på 2016 började projektgruppen rulla ut den nya versionen till universitet och högskolor. Eftersom en bra integration med studieadministrativa system ses som väldigt viktiga av våra kunder var det för oss på Mira en självklarhet att engagera oss i Ladok-projektet för att se till att vi kan skapa den bästa möjliga integrationen. Vi har under de senaste två åren varit mycket aktiva i de olika utvecklarforum som finns och samarbetat både med konsortiet som driver det stora uppgraderingsprojektet och med Ladok-ansvariga hos våra kunder som arbetar för att alla integrationer ska kunna implementeras.

Jimmy Elgeryd är den på Mira som leder arbetet med vår Ladok-integration och menar att en av de stora utmaningarna med projektet varit att hålla fokus och tempo i ett projekt med många inblandade parter och hög komplexitetsnivå. Ibland var det svårt att veta vem man skulle fråga när man hade ett specifik problem och då flera parter ska ge input i ärenden kan det ibland bli långa ledtider i projektet. Samtidigt säger Jimmy att vi aldrig kunnat genomföra projektet utan hjälp av projektgruppen och samarbetet överlag har fungerat fantastiskt bra på alla nivåer och det har varit ett väldigt intressant projekt att arbeta i. En av de roligaste sakerna under arbetets gång har varit att se hur något helt nytt växt fram och kunnat se vilket värde och vilka möjligheter den nya integrationen kommer ge våra kunder.

Miras lead developer Niklas Wulff berättar om vår förstudie på en konferens på Karolinska institutet i januari 2017

En sak som är värd att poängtera är att även om projektet med Ladok3 ibland kallas för ett uppgraderingsprojekt är det snarare en lansering av ett helt nytt system då skillnaderna mellan den gamla och nya versionen är väldigt stora. Ett exempel är skillnaden hur data läses in. Tidigare skapade vi en kopia av den centrala databasen som vi sedan ställde frågor till och importerade data. Nu är det en direkt koppling från Ladok in i systemet som uppdateras kontinuerligt. Det är en mycket modernare lösning som också ger fördelar för våra kunder. Ett exempel är att det nu är mycket lättare att se både svenska och engelska kursnamn i systemet då det finns stöd för tvåspråkighet på ett helt annat sätt.

Jimmy menar att det finns väldigt många att tacka för att projektet gått så bra som det gjort, men vill rikta ett särskilt tack till Fredrik Nilsson och Charlie Skog på Gymnastik- och idrottshögskolan samt Erik Wallenberg på Stockholms universitet. Ju närmare lansering vi kommit desto intensivare blev arbetet och under de sista veckorna innan vi gick live var Charlie och Fredrik mycket behjälpliga i arbetet med att sätta upp behörigheter för oss och hjälpa oss att sätta upp systemet. Erik har varit till mycket stor hjälp vad gäller att fram olika certifikat som är nödvändiga och utan hans hjälp hade vi inte varit där vi är idag.

Så vad händer nu? Nu har vi en fungerande standardiserad koppling till Ladok3 som vi kan koppla på till alla våra svenska kunder som använder våra system. Men vi slår oss inte till ro än. Just nu tittar vi på vad som behöver justeras om våra kunder har andra krav på vad som utgör en alumn än bara examen. Den nya tekniken som integrationen bygger på ger oss också större möjligheter att i framtiden kunna ge lärosäten ännu bättre och mer detaljerad utbildningsinformation än idag och detta är också någonting vi kommer titta närmare på framöver.

Om du vill veta mer om Ladok3, så kan jag glädjande nog berätta att det kommer uppföljande artikel med mer Ladok-information inom kort. Men om du inte kan hålla dig utan vill veta mer nu direkt, så maila mig gärna på johan.johannesson@mira.se så berättar jag mer!