Handelshögskolan vid Göteborgs universitet sparar tid, uppfattas som professionella och drar nytta av synergieffekter med hjälp av Mira

Magnus BrattOur customers

logotyp Göteborgs universitet HandelshögkolanViktiga faktorer för att avdelningen för Externa Relationer på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ska bedriva en framgångsrik verksamhet, är att jobba integrerat och att erhålla ett bra systemstöd som hjälper dem att uppnå sina mål. Mira-lösningen hjälper avdelningen att spara tid, uppfattas som professionella, erbjuda bra service till studenterna och att dra nytta av synergieffekter.

– Karriärverksamhet är en del av allt vi arbetar med inom avdelningen för Externa Relationer. Det är ett brett område och kan innefatta många parametrar. Bedriver man en traditionell karriärverksamhet så är det viktigt att nå studenter och kunna hantera marknadsföring av event och anmälningar till dem. Innan införandet av vår Mira-lösning hade vi ett CRM-system, ett system för eventhantering och ett system för portal och jobb-annonsering. Vi såg en fördel i att slå ihop dem och jobba mer samlat som grupp inom Externa Relationer. Ett system för alla relationer – med tillgång till samma databas, säger Hannah Larsson, karriärvägledare, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Mira hjälper verksamheten att arbeta professionellt

Inom avdelningen Externa Relationer anordnas cirka 100 event per år och så många som 20-30 stycken anordnas inom karriärverksamheten. Avdelningen har varit med och initierat, drivit och påverkat utveckling av produkten Mira Event Management. Något som varit ett bra samarbete med stort värde för både Mira Network och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Vi mäter och utvärderar de flesta av våra evenemang såväl som andra delar av vår verksamhet. Vi har behov av att snabbt kunna erhålla information om våra relationer – vem som har haft kontakt med vem och vilka som har varit på vilka event. Vår Mira-lösning stödjer oss i detta arbete. Det är viktigt för oss att vara professionella i våra relationer och där är ett fungerade CRM-system en viktig del, säger Hannah Larsson.

Onlinebokningar – tidsbesparare och bra service till studenterna

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet använder sin Mira-lösning för onlinebokningar till karriärsamtal direkt i portalen. Onlinebokningen är en god service gentemot studenterna och hjälper samtidigt universitetet att spara tid. Hannah och hennes kollegor arbetar med att stärka studenternas hållbara anställningsbarhet, främst genom att integrera livs- och karriärplanering i utbildningsprogrammen men även genom den karriärverksamhet som är öppen för alla studenter, där de bokningsbara karriärsamtalen tillsammans med olika event är en viktig del.

– Att erbjuda studenterna online-bokning till våra karriärsamtal via Mira hjälper oss att spara mycket tid. Vi slipper arbetet med förslag på datum fram och tillbaka och det är en bra service gentemot studenterna, som själva kan gå in och välja en tid, säger Hannah Larsson.

Mira hjälper till att dra nytta av synergieffekter

Att använda ett system för alla relationer och därmed dra nytta av och få ut mer av sina relationer är en framgångsfaktor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet arbetar medvetet och strategiskt, vilket lett till goda resultat.

– Vi har en avdelning där det finns mycket synergieffekter mellan studenter, alumner, företag och vårt universitet. Med hjälp av Mira är vi alltid uppdaterade om vad som händer på avdelningen. Vem har ett möte med vem, vilka event är på gång och så vidare. Att alla arbetar i samma system gör det lättare för oss att samarbeta.