De 6 viktigaste målen med alumnverksamhet enligt alumnikoordinatorer i Norden

Johan JohannessonBlog

Att ha tydliga mål – och aktiviteter kopplade till dessa – är viktigt oavsett vad man arbetar med. En av största svårigheterna/utmaningarna vi hör från de som arbetar med alumnirelationer idag är att det är knepigt att hitta/sätta mål som går att mäta eller följa upp. Antal nya alumner i databasen är ett konkret mätbart mål som de flesta använder sig av. Men vilka mål arbetar man med utöver det? Vi har undersökt saken och kommer diskutera resultatet på ett rundabordssamtal och webinar den 14 och 15 juni.

 

Under våren har vi ringt runt och pratat med många av er som arbetar med alumnrelationer i Sverige och Norge. Vi har diskuterat hur man idag arbetar med målsättningar inom alumnrelationer och vilka aktiviteter man gör för att uppnå  dem. Det har varit väldigt roligt och intressant att få ta del av de tankar och visioner som finns ute bland universiteten och högskolorna.

För oss på Mira Network startade resan i en workshop vi hade i februari där vi pratade om hur olika målsättningarna varit hos de tre senaste nya kunderna vi arbetat med. Alla hade klara uppfattningar om vart de ville gå, men de skiljde sig markant från varandra. Detta tyckte vi var väldigt intressant och vi funderade på om det var en tillfällighet eller om det var ett tecken på något annat. Det var helt klart värt att undersöka närmare och nu efter ett tiotal intervjuer med koordinatorer på både små och stora lärosäten har vi samlat på oss ett bra och relevant underlag i frågan. Stort tack till alla ni som ställt upp och delat med er av er tid! Det har varit väldigt värdefullt.

Nästa steg är att sammanställa resultatet i en kort rapport som vi sedan kommer presentera i ett öppet webbinar den 15/6. Om du är nyfiken på hur andra universitet och högskolor tänker när det gäller mål inom alumnverksamhet och vilka aktiviteter som prioritera ska du inte missa chansen att delta. Du kan anmäla dig till webbinaret redan idag. Klicka här för att gå till anmälningssidan.

För de som bor i Stockholmsregionen eller inte har något emot att resa en bit kommer vi också anordna ett rundabordssamtal på vårt kontor dagen innan webbinaret, den 14/6 klockan 12.00. Vi bjuder på lunch och har en diskussion med resultatet av intervjuerna som grund. Är du intresserad att delta i rundabordssamtalet så maila mig på johan.johannesson@mira.se.

PS: Det finns fortfarande chans att delta i undersökningen. Om jag av någon anledning missat att höra av mig till dig och du vill prata alumnrelationer med mig, så hör gärna av dig!