DIBS har uppdaterat sin betallösning – Mira har vidtagit åtgärder så att vår lösning fungerar utan problem efter uppdateringen

Johan JohannessonBlog

Den 15 februari 2017 genomförde DIBS  en rutinmässig säkerhetsuppdatering som påverkade stödet för äldre krypteringsmetoder. När våra kunders onlinebetalningssidor kommunicerar med DIBS payment gatway används så kallade ciphers för att kryptera kommunikationen. Vissa av dessa ciphers bedömdes av DIBS att vara föråldrade och inte längre säkra att använda sig av. För att inte riskera osäkra transaktioner beslöt sig DIBS för att sluta stödja de utdaterade ciphers.

I praktiken innebar detta att om inte vi på Mira använde oss av uppdaterade ciphers skulle våra kunders betallösningar sluta fungera och inga transaktioner skulle genomföras. Mira har följt detta noga och sett till att vår lösning är uppdaterad. Vi genomförde igår tester på den uppdaterade lösningen och betalningar kunde genomföras utan några problem.