Därför bör LinkedIn vara en del av den digitala strategin och inte en egen CRM/alumnlösning

Johan JohannessonBlog

Den senaste tiden har vi fått mycket frågor från våra kunder om LinkedIn. Hur ska vi tänka kring LinkedIn University Pages? Kan man hantera sina alumnirelationer dedikerat på LinkedIn? Nackdelar och fördelar? Här följer några skillnader och varför LinkedIn bör vara en del av den digitala marknadsföringsstrategin och inte en ersättare till ett affärssystem för att hålla koll på de externa relationerna. 

Vad är LinkedIn University Pages?

LinkedIn University Pages skapades för att LinkedIn ville nå studenter på high school som är intresserade av vad universitet erbjuder och vad de personer som examinerats har för karriär idag. I samband med lanseringen 2013 sänkte även LinkedIn minimiåldern att gå med i nätverket till 13 år.

Nyttor med LinkedIn University Pages och features

Fördelen med LinkedIns University Pages är att man får en snabb överblick på vad personer som läst vid lärosätet arbetar med idag och vad de utbildat sig till. Det är också lätt att snabbt gå ner på djupet inom de olika kategorierna för att hitta ännu mer specificerad information.

Startsidan är en överblick på topp tre arbetsgivare och branscher (baserat på dem personer som angett att dem studerat vid universitetet). Sidan visar länkar till olika grupper, officiella och inofficiella, som finns “taggade” med universitetets namn. Universitetssidorna är publika och alla som anger att dem läst vid lärosätet blir automatiskt en alumn, tilldelas statusen ”follower” och räknas in i statistiken som presenteras på sida. Däremot innebär det inte att personer taggade som ”follower” prenumererar på nyheter eller får en notis när något händer.

Om man använder sig av grupper för att segmentera alumner och studenter kan man snabbt nå ut med relevant information till rätt målgrupp. Universitetssidorna är ett utmärkt verktyg att hitta en specifik kompetens kopplat till ort. Genom det intuitiva användargränssnittet är det enkelt hitta en person som matchar den kompetens och geografiska profil man letar efter.

Universiteten har också möjlighet att fråga alumner om de vill vara ”Notable alumni”. Dessa alumner syns i listningen på universitetssidan och kan användas i marknadsföringssyfte med mera.

Därför kan inte LinkedIn erstätta ett CRM/alumnsystem

På LinkedIn arbetar man hela tiden dynamiskt i listor och vyer. Det går inte att exportera data från systemet och arbeta med informationen offline. Att LinkedIn arbetar dynamiskt innebär också att det inte går att spara statiska urval. Det går heller inte att arbeta med icke-dynamiska segmenterade grupper.

Några av svårigheterna med LinkedIn jämfört med ett CRM/alumnsystem:

 • LinkedIn, och inte du själv, äger informationen. Det är affärskritiskt med en struktur där du äger din egen data/information
 • Svårt att sätta upp mätbara mål/ROI för det arbete man lägger ned på LinkedIn eftersom det saknas tillgång till djupare statistik av alumners aktiviteter
 • Det går inte att göra utsökningar på alumninformation utöver de infograhics som LinkedIn väljer att visa
 • Det går inte att göra kontaktnoteringar eller andra noteringar på alumner vilket medför att det är svårt att följa upp på aktiviteter
 • Det finns ingen kopplingen mellan Fundraising och alumnverksamheten eftersom det inte går att bedriva fundraisingarbete på LinkedIn
 • Det finns ingen koppling till LADOK och således inte möjligt att verifiera att de som är med i
 • LinkedIn-gruppen verkligen är alumner
 • Det går inte att ladda ner data/rapporter från LinkedIn kopplat till sparade urval
 • Man har inte kontroll över sina alumner och den data som finns i systemet. Det är osannolikt att
 • LinkedIn kommer att lägga ner sin verksamhet, men de kan ändra vad dem vill visa och för vem
 • Alla alumner finns inte på LinkedIn. Nätverket är väldigt stort inom vissa yrkesgrupper men inte alls särskilt använt av andra
 • Betald media. Det finns inget som hindrar konkurrerande universitet att köpa reklamplats på andra universitets LinkedIn-sidor
Sammanfattning

En fördel med LinkedIn (eftersom det är världens största professionella nätverk) är att många av de som är aktiva i nätverket är måna om att hålla sin information uppdaterad. Det är ett bra skyltfönster för att nå ut till potentiella studenter och alumner, men; LinkedIn saknar flera av de verktyg som behövs för att kunna arbeta systematiskt med externa relationer (personer och företag) över tid. Och återigen; det är affärskritiskt att äga sin egen data/information. Universitet och högskolor ska absolut vara aktiva på LinkedIn om dess målgrupp finns där. Men det bör snarare vara en del av den digitala marknadsföringsstrategin – inte en ersättare till ett affärssystem för att hålla koll på de externa relationerna.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!