Endast enIndustrinyheter. Endast en tredjedel av de svenska lärosätena har en strategi för internationalisering

MiraBlog

Nyteknik.se publicerade förra veckan en intressant debatt-artikel om att högskolan måste bli mer internationell. En färsk studie visar nämligen att endast en tredjedel av de svenska lärosätena har en strategi för internationalisering.

Universitetskansler Harriet Wallberg skriver bland annat: “Sverige behöver en ny strategi för internationalisering av högre utbildning. Det har gått snart tio år sedan en svensk regering la en proposition om internationalisering av högre utbildning. Under samma period har globaliseringen accelererat i hög fart. Det är dags att regeringen återigen tar tag i denna viktiga framtidsfråga.”

Läs artikeln!