Nu lanserar vi nya www.mira.se

MiraBlog

Idag lanserar vi vår nya hemsida. Syftet med den nya hemsidan är att tydliggöra vårt erbjudande, delge inspirerande framgångshistorier och öka servicen vid frågor om din Mira-lösning.

Nu lanserar vi vår nya hemsida. Samma adress, www.mira.se, men med ett nytt innehåll och utseende. Det är nu möjligt att på en övergripande såväl som detaljerad nivå tillgå information om våra lösningar, läsa framgångshistorier baserat på hur hur andra kunder arbetar med sin Mira-lösning – och med hjälp av vår FAQ tillgå ett redskap och stöd vid frågor om din Mira-lösning.

– Kundnöjdhet med högt fokus på kunden och användaren är något som genomsyrar hela vår organisation och vårt dagliga, såväl som långsiktiga arbete. Genom vår FAQ vill vi ge våra kunder snabb och enkel tillgång till frågor och svar om sin Mira-lösning. En service som vi hoppas ska ge stort mervärde för användaren i det dagliga arbetet. Vi delar även med oss av framgångshistorier i syfte att delge inspiration och påvisa affärsvärdet i hur andra kunder arbetar med sin Mira-lösning, och därigenom bedriver ett framgångsrikt arbete, säger Magnus Bratt, grundare och VD på Mira Network.

Den nya hemsidan är enkel att överblicka och navigera. Nya såväl som befintliga kunder kan enkelt tillgodogöra sig den information de är ute efter.

– Vår hemsida är ett viktigt redskap för att kommunicera med våra kunder och vår målgrupp. Våra kunder har efterfrågat ökad transparens, något vi tagit till oss och nu möjliggör genom den nya hemsidan. Vi kan snabbt nå ut med relevanta nyheter och det är enklare att överblicka och förstå vårt erbjudande – vilket ger oss bredare möjligheter att öka transparensen, säger Marcus Antonsson, Director of Marketing, Sales and Client Relations på Mira Network.

Utforska nya www.mira.se. Hemsidan är fullt responsiv, skapad av Mira Network och baserad på WordPress. Har du några frågor om den nya hemsidan? Kontakta Maja Adersten, maja.adersten@mira.se.