NE/5 Release #15834 Kontaktuppgifter

MiraBlog

Under våren 2013 är det dags för release av ny funktionalitet i NE/5. Fokus i denna release är omarbetad funktionalitet för kontaktuppgifter.

Nedan finns mer information om innehållet i releasen, för specifik information om vad som gäller för just dig så kan du alltid vända dig till din projektledare. Din projektledare vet också när funktionaliteten blir tillgänglig för dig.

Separat flik med kontaktuppgifter

En persons samtliga kontaktuppgifter är numera samlade på en separat flik i RM – “kontaktuppgifter”. Detta för att ge en tydligare och bättre överblick över personens samtliga kontaktvägar.

Hantering av primär adress, e-post och telefonnummer

För en person med flera adresser kan en adress numera markeras som primär kontaktadress. Primär kontaktadress markeras med en stjärna.

Det är den primära kontaktinformationen som används i urval och rapporter. Alla automatiska e-postutskick från systemet går till personens primära e-posadress.

Primär kontaktinformation visas även på översiktsfliken och i huvudet. Här kan man markera och kopiera hela adressen för att sedan klistra in i annat program.

Standardiserad hantering av kontaktpreferenser

Det finns nu möjlighet att spärra en persons kontaktuppgifter från att komma med i utskick och utskicksrapporter i Mira. Detta gör man genom att markera en persons kontaktpreferenser.

Stöd för formatering av adresser

För att adresser ska formateras korrekt ges nu bra stöd för formatering och automatvalidering av adresser, inklusive internationella adresser baserat på land.

Besöksadress tillhörande arbetsadress

Möjlighet finns nu att fylla i en besöksadress tillhörande en arbetsadress. När man laddar ner till Excel, kommer besöksadress med som egen kolumn precis som andra delar av adressen.

Förbättrat stöd vid inmatning av arbetsadress

Arbetsadresser inleds numera med organisationsnamn. Systemet föreslår namn från existerande organisationer i systemet för att underlätta att man skriver enhetligt.

Olevererbara adresser

Adresser (postala och e-post) kan markeras som olevererbara, vid tillexempel postreturer.

Det finns även möjlighet att fylla i / visa upp en notering om varför adressen är markerad som olevererbar.

Färdiga mallar för adresslistor, etiketter och utskick

Förbättrade färdiga rapporter över personer samt deras kontaktuppgifter. Rapporterna tar hänsyn till primära kontaktuppgifter, olevererbara adresser samt kontaktpreferenser.

Urval på kontaktuppgifter

Möjlighet att göra avancerade urval på personer baserat på kontaktinformation. Det går att göra urval på samtliga kontaktvägar, olevererbara adresser och kontaktpreferenser.

Portalmarkering

Kontaktuppgifter som även visas i portalen markeras med ”Portal” i RM. Detta för att tydlig visa vilka fält som är redigerbara och synliga av en portalanvändare.

LinkedIn, Facebook, Blog, Twitter, Skype

Du kan hantera kontaktuppgifter för LinkedIn, Facebook, Twitter, Blogg och Skype. När du fyllt i uppgifter blir ikonen klickbar och tar dig vidare till respektive sida, tjänst eller profil.

Senast ändrad information

Det finns nu möjlighet att visa “senast ändrad information” på kontaktinformation. Information om vem som senast ändrade en uppgift och vilket datum och tid det skedde visas upp.

Kontaktuppgifter i portalen

Kontaktuppgifter i Min profil i portalen är omarbetad. En persons samtliga kontaktuppgifter ligger nu samlade under ett och samma block.

Personnummer, födelsedatum och ålder

Det finns nu standardiserat stöd för att hålla koll på personummer och födelsedatum. Även en persons ålder går att visa upp direkt i gränssnittet.

Multipla adresser per person (tillval *)

Med multipla adresser per person går det att registrera obegränsat antal hem- och arbetsadresser, e-postadresser samt telefonnummer för en person.

Importerade och temporära adresser (tillval *)

Ger möjlighet att hantera adresser importerade från andra källor som tillexempel SPAR, PAR, studieadministrativa system, eller andra källor.  En importerad adress kan markeras som temporär till och med ett visst datum.

 

Primär kontaktadress per kanal (tillval *)

För system som består av flera integrerade kanaler, stödjer NE/5 att kontaktinformation delas mellan olika kanaler, men där en person kan ha olika primär adress i olika kanaler.

Det är därmed möjligt att olika interna användare har tillgång till samma personer och delar kontaktinformation, men där vissa användare huvudsakligen gör utskick till hemadress, men andra användare gör utskick till arbetsadress.

* Detta är ett tillval. Prata med din projektledare för att få mer information om vad som krävs för att få tillgång till funktionaliteten