Uppsala universitet lanserar IT-stöd för rekrytering av internationella masterstudenter

MiraBlog

I tider då många universitet har svårt att attrahera studenter har Uppsala Universitet lyckats bättre än många andra. Mira hjälper Uppsala universitet med flera olika delar inom fältet Externa Relationer, och nu även med stöd för rekrytering av internationella masterstudenter.

Mira Network har även hjälpt andra universitet och högskolor med studentrekrytering, både till avancerad nivå och specialprogram. Vi har funktioner för att i ett gemensamt system hantera marknadsföring via e-post, hantering av förfrågningar, funktioner för att kommunicera standardiserat och kvalitetssäkrat, logga kontakter, göra urval och ta fram statistik, m.m. Plattformen möjliggöra även kopplingar till andra delar inom Externa Relationer.

Jag berättar gärna mer hur vi hjälpt olika lärosäten och vilka erfarenheter vi gjort under de projekten. Kontakta mig gärna på patrik.malmunger@mira.se eller  +46 70 416 94 01.