Glada motionärer hos Folkpartiet

MiraBlog

Flera av våra kunder har lösningar för att samla in och hantera olika former av förslag, som uppsatsförslag eller praktikplatser. En av våra kunder är Folkpartiet som använder Mira bland annat för att hantera motioner som lämnas in till sitt högsta beslutande organ, Landsmötet.

När sista motionen lämnades in innan motionstiden var slut var många av dem riktigt nöjda vilket uppmärksammades av Tidningen NU:

“Den allra sista motionen som lämnads en minut och fem sekunder före deadline… handlar om att Landsmötet bör uttala ett tack till de som tagit fram ett så väl fungerande motionsverktyg.”

Intresserade av någon liknande lösning?

Kanske för att samla in, organisera och hantera olika former av förslag? Hör av dig till oss.