Hur samverkar vi?

MiraAlumni Relations, Career Services, Student Recruitment

Med den frågan inledde Ximena Dahlborn sin presentation under höstens konferens den 13-14 oktober. Ximena inspirerade våra deltagare genom att berätta om hur de samverkan på flera olika plan. Hon arbetar på avdelningen för kommunikation och studentsamverkan på Karlstad Universitet och har bland annat varit ansvarig för kontakten med små och medelstora företag (SME) samt satsningen En ingång (One Stop Shop).

Ximena talade om den outnyttjade resursen, våra studenter, både under och efter deras studier. Studenterna har en enorm potential att vara behjälpliga med alltifrån utvärderingar och uppföljningar till Produkt- och produktionsutveckling och marknadsföringsundersökningar.

Ximena visade på möjligheterna för företag som vågar öppna upp sin arbetsplats för en eller flera studenter:

  • Alla vinner på ökade kontakter mellan studenter och arbetsgivare – så lär känna dem!

  • Studenterna får omsätta sina teorier till praktik och ökar samtidigt sina chanser att få in en fot på arbetsmarknade – så se studenternas kapacitet!

  • Som arbetsgivare genomförs värdefulla uppgifter och det skapas förutsättningar för framtida rekryteringar – så grunda för trygga rekryteringar!

På Karlstads universitet finns cirka 12 500 studenter – hälften av dem har flyttat dit från andra delar av landet. Dessa vill universitetet sammanföra med arbetslivet!Lösningen har blivit En ingång som är en väg in för företag och organisationer som vill hitta rätt personer och kompetens bland universitetets studenter och forskare. “En ingång” nås, utöver från Karlstads universitets hemsida, också från portalen www.student-arbetsliv.se. Systemet är enkel och användarvänligt och all information är samlad på ett och samma ställe. Genom ”En ingång” får:

  • Arbetslivet konkreta tips på hur de kan komma i kontakt med studenterna

  • Studenterna konkreta tips för hur de kan knyta kontakt med framtida arbetsgivare

Därtill driver Karlstad universitet även uppdragsbörsen för att knyta samman studenter och näringsliv. Bland annat får studenter hjälp att hitta examensjobb och praktikplatser. En tjänst som är mycket uppskattad både bland näringslivet och bland universitetets studenter.

Stort tack till Ximena som deltog som talare på vår höstkonferens detta år!