Vill du arbeta på Alumni och Karriärcenter?

MiraAlumni Relations, Career Services, social media

Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet söker en kvalificerad medarbetare som ska ha operativt ansvar för institutionens Alumniförening och Karriärcenter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att hjälpa studenter med karriärplanering och jobbsökande samt att anordna träffar för våra alumner.

Arbetet innebär att vara redaktör för webbplatserna för karriär och alumni samt att kommunicera via sociala medier. Vidare kommer du att ha företagskontakter, ansvara för karriärcenters olika studentaktiviteter, bistå vid olika slags utskick, besvara förfrågningar från olika målgrupper, delta vid samt följa upp aktiviteter. Arbetsuppgifterna är av bred karaktär med många kontaktytor och består både av mer utmanande uppgifter som pågår över tid och rutinuppgifter på daglig basis. Läs mer här

Läs också mer om Fek:ens senaste alumnievent, se här .