Kunders röster från CASE!

MiraAlumni Relations, Conferences

Två av de som deltog på CASE av Miras kunder var Leona Axelsson och Karin Gibson från Örebro respektive Linköpings universitet. Båda uppskattade CASE och tar nu med sig sina erfarenheter hem till Sverige.

Leona Axelsson, alumnsamordnare
– externa relationer och kommunikati
on


CASE är en betydelsefull internationell organisation för inspiration och nätverkande kring alumnfrågor, marknadsföring, fundraising och kommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att dessa fyra områden hör ihop!

Under årets konferens deltog jag aktivt. Jag var ansvarig och presentatör av föreläsaren Benghwee Chua från Nationella universitetet i Singapore. Benghwee är en av 38 anställda som jobbar med universitetets alumner. De har bland annat byggt ett eget alumnhus med stöd från alumner och donatorer. I huset anordnas kompetensutvecklingskurser, återträffar och samarbetsprojekt med alumner. Nu gäller det att förverkliga idéer från konferensen på Örebro universitet!


Karin Gibson, Internatonal Office


Som förstagångsdeltagare var CASE Europé Annual Conference intensiva dagar.

Jag fick med mig massor av tankar och idéer hem till LiU och har lärt mig mycket av de exempel som presenterades under konferensen. Och definitivt inte minst värdefullt var det att träffa kollegorna från andra lärosäten och organisationer!