På tråden med Karin Gibson, Linköpings universitet

MiraBlog

Karin Gibson är nytillträdd projektledare för Linköpings universitets projekt “Alumni för internationella studenter”. I grunden är Karin beteendevetare med inriktning på personal och arbetslivsfrågor. Sedan examen arbetar hon kvar på universitetet och har fortsatte sin bana inom internationalisering. Karin har arbetat med ett projekt där hemvändande utbytesstudenter utvärderade LiU, med olika utbytesprogram som t ex Linneaus-Palme liksom med att införa universitetsgemensamma rutiner för utbytesavtal. Idag tillhör hon internationella avdelningen på LiU.

Hej, trevligt att du kunde ta dig tid. Vi har hör att ni startat upp projektet “Alumni för internationella studenter”, vad är bakgrund till att det nu drar igång?

– På universitetet finns en väluppbyggd alumniverksamhet för svenska studenter, både centralt och decentraliserat ute på de respektive utbildningarna. Däremot finns inte riktigt samma möjligheter för internationella alumner som för de svenska ännu. Vi behöver ta ett helhetsgrepp om våra internationella alumner och bygga upp verksamheten. Internationella alumner är studenter som kommit från utlandet och studerat ett kortare tag vid LiU men kan också vara våra ”egna” studenter som efter studierna valt att arbeta utomlands. De internationella alumnerna är viktiga och behöver lyftas!

Okej, vad spännande projektet låter. Vad är huvudsyftet med projektet, har ni några givna mål som du kan berätta om?

– Vi ser en stor potential i våra internationella alumner och att de är goda ambassadörer för universitetet. Genom att bygga upp ett bra samarbete med dem och arbeta aktivt för att tillmötesgå deras behov och önskemål hoppas vi på ett ökat intresse för Linköpings universitet och att flera söker sig till oss. Vi ser den ökade möjligheten till internationell profilering som ett av syftena men har också ett mål att benchmarka och vi vill så småningom pröva möjligheterna med någon form av alumnienkät.

Det låter vettigt, vad känner du är era förhoppningar att projektet ska leda fram till?

Utöver huvudsyftet finns en önskan att kontakterna med internationella alumner blir en del i det vardagliga arbetet. Önskan är också att det kan komma att införliva andras önskemål, vi ska arbeta för alumnerna. Till en början kommer projektet vara centraliserat, men förhoppningen är att när projektet övergår i förvaltning, sker stora delar av kontakterna med de internationella alumnerna ute i verksamheten, så att alumnerna får möjlighet att fortsätta kontakten med den egna utbildningen. Mycket handlar också om kartläggning. Ännu så länge är gruppen av internationella alumner greppbar och det är spännande att följa deras resa efter att de lämnat universitetsvärlden.

Tror du att ni kommer använda ert alumnisystem i projektarbetet?

– Absolut, vi kommer behöva arbeta aktivt i systemet. Inte minst för att kunna göra urval, skicka ut och hantera anmälningar, lägga upp event etc.

Vem var egentligen initiativtagaren till projektet?

– Det var Lars Holberg, vår informationsdirektör, som driver frågan om internationell studentrekrytering vid LiU, som formulerade projektidén och lämnade den till Utvecklingsrådet. Projektet ligger formellt under Utvecklingsrådet, det är de som tillsätter enskilda projekt inom områden som ska utvecklas.

Mycket trevligt att höra dig berätta, en sista fråga, hur länge kommer projektet att fortgå och vad händer härnäst?

– Projektet löper fram till och med november och närmst i tiden väntar en utbildning i Paris. Utbildningen handlar om “Managing Alumni Programs Effectively” och kommer förhoppningsvis vara mycket givande. Sen gäller det att få projektplanen och de personer som ska var med och jobba i projektet på plats. (Vore även kul att jobba lite ihop med ett annat lärosäte, kanske Umeå, eftersom Linköpings och Umeå universitet utsett varandra till ”critical friends”.)

Tack så mycket för din tid, stort lycka till med projektet.