Årets högskoleranking från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

MiraRankings

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren utkom förra veckan med årets ranking av svenska universitet och högskolor.

Rankingen har gjorts sedan 2002 och de fem främsta lärosätena har varit de samma under hela mätperioden:
1. Karolinska Institutet
2. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
3. Handelshögskolan i Stockholm
4. KTH
5. Chalmers

Den högskola som klättrat mest sedan förra årets ranking är Blekinge Tekniska Högskola (klättrat 8 placeringar) medan den som tappat mest är Högskolan i Borås (tappat 13 placeringar).

Deras slutsats är att de lärosäten som specialiserar sig inom ett visst ämnesområde och de lärosäten som har en hög grad av självständighet, exempelvis de stiftelseägda, klarar sig bättre än andra.