Mira Company Sign Up hjälper KTH att kommunicera effektivt med sitt företagsnätverk

Magnus BrattOur customers

Att avsätta resurser för samarbete med universitet är ofta en viktig del i ett företags forsknings- och utvecklingsarbete. KTH arbetar aktivt för en nära samverkan med företag, organisationer och samhälle för att stärka relevans och kvalité i högskolans forskning och utbildning. För att effektivisera kommunikationen och samtidigt göra det lättare för företagen att hålla sig uppdaterad om vad som händer på KTH, utvecklade KTH och Mira Network tillsammans Mira Company Sign up. En enkel add-on som utgör ett responsivt sign up-formulär direkt kopplat till högskolans CRM-lösning.

KTH logotyp– I vårt uppdrag med företagskontakter jobbar vi dels fokuserat med tio stycken utvalda partners som vi har strategiska samarbetsavtal med. Främst kan man säga att vi jobbar med större företag, men vi bedriver även verksamhet mot små och medelstora företag. Det finns samarbetsmöjligheter med mindre företag också, men det är inte alltid lika självklart hur man går tillväga. Vi arbetar därför bland annat med innovationsverksamhet, ger rådgivning till personer som har idéer och stöttar små och medelstora företag. Vi fokuserar till exempel på gästföreläsare och att skapa examensarbeten. Studenterna tycker ofta det är intressant med små företag då de till exempel tenderar till att vara mer innovativa, säger Malin Olovsson, projektledare på KTH Näringslivssamverkan och doktorand inom Industriell ekonomi och organisation.

Fokus på nytta kläckte idén

Mira Company Sign Up erbjuder företag och organisationer möjligheten att registrera sig i KTH:s företagsnätverk direkt från kth.se/samverkan. Genom två enkla klick kan företag och organisationer ange information om sig själva, att de vill ta emot information från KTH och vilka verksamhetsområden de är intresserade av. Idén om Mira Company Sign Up kläcktes när Malin Olovsson och Emelie Johansson på KTH Näringslivssamverkan tillsammans med sina kollegor började fundera över hur de kunde dra ännu större nytta av sitt CRM-system.

– Ska man ha ett CRM-system så ska man använda det. Därför började vi fundera över vad som skulle få oss att använda vårt CRM-system mer. Vad skulle kunna underlätta vårt arbete? Vi kom då fram till att om vi hade en länk på vår hemsida, till ett formulär där företagen själva kan registrera sig, skulle det vara enklare att strukturera och samla alla våra företagskontakter, säger Malin Olovsson.

Kommunikationen når rätt person och främjar samverkan

Informationen som företagen anger i sign up-formuläret landar direkt i KTH:s CRM-system, vilket gör det möjligt att segmentera informationen och kommunicera riktat till företagen. KTH håller på detta vis företagen uppdaterad om vad som händer på högskolan enligt deras preferenser – samtidigt som de säkerställer att rätt företag och person får rätt information.

– Vi jobbar mycket med våra alumner, de är våra vänner. Där sker det en kontinuerlig kontakt. Vi vill göra samma sak med företagen. Främja samverkan och berätta att man kan göra det på flera olika sätt tillsammans med KTH. Det händer så mycket på KTH som företagen är intresserade av. Mira Company Sign Up hjälper oss att bättre nå ut med den informationen. Alla företag vet inte vad KTH kan erbjuda dem. Vi arbetar därför med nyhetsspridning. Fyra gånger om året skickar vi ut ett nyhetsbrev för att informera och skapa en medvetenhet. Vi är dörröppnare och ser till så att små och medelstora företag vet om att de kan ta kontakt med KTH om de vill samverka. Sedan ska samverkan ske ute på fakulteterna. Vi faciliterar, agerar match makers och berättar om olika parters intressen. Det finns bra resurser på KTH som kan stötta företag i deras utveckling. Hos oss finns bland annat infrastruktur, labb och duktiga forskare och kreativa studenter.

 Sen underlättar Mira Company Sign Up det administrativa arbetet för kollegor och forskare på KTH. De kan ange sina kontakter direkt i formuläret och därmed samlas och sparas de direkt i vårt CRM-system. Detta eliminerar en kritisk faktor: personberoendet. Det är många personer ute på fakulteterna som samverkar med företag och via formuläret hoppas vi kunna utöka, behålla och sprida fler kontakter.

Finns ett stort värde i samverkan med små företag

Malin berättar att det även finns ett stort värde för lärosäten att samverka med små företag när de ska söka medel för forskning. Ofta finns krav på samverkan med små företag såväl som med offentlig sektor. När KTH nu tittar framåt ser de ett kvalitativt och gediget register över vilka företag de samverkar med. Och de kommer fortsätta marknadsföra sitt företagsnätverk där Mira Company Sign Up kommer att stötta deras arbete. En effektivare kommunikation om hur samverkan med KTH kan skapa värdefulla kontakter, främja forsknings- och utvecklingsarbete – och stärka relevans och kvalité i högskolans forskning och utbildning.

– Med små företag är det oftast ett första möte där vi informerar om vilka möjligheter som finns till samverkan. Därefter sker kommunikationen mer automatiserat. Det är vad som initialt krävs. Vi öppnar dörrarna och sedan är det upp till företagen att välja om de vill samverka med oss. Därför är Mira Company Sign Up en bra lösning för de små företagen såväl som för KTH, säger Malin Olovsson, KTH.

Want to know more?

Contact Magnus!
Magnus Bratt, Mira Network
magnus.bratt@mira.se