Stor donation till KTH från alumn

MiraFundraising Management

Flera media rapporterar idag att KTH tillsammans med Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset har en fått en donation om 70 miljoner kronor.
Den privata donationen från KTH-alumnen Rune Jonasson är en av de större privata donationerna i KTH:s historia:
– För mig personligen är denna donation även ett tack till KTH, där jag fick min utbildning i teknisk fysik i slutet av 1940-talet. Det är indirekt också ett tack till KI där jag senare fick min läkarutbildning, och till KS där en stor del av min yrkesverksamhet var förlagd till avdelningen för klinisk fysiologi vid Thoraxkliniken.
Philip von Segebaden, ansvarig för fundraising vid KTH, gläds över donationen.
– Vi känner ett tydligt ökat intresse från vår omvärld i att engagera sig i KTH och den toppforskning som bedrivs här. Donationer av den här typen är mycket viktiga för universitetets egna möjligheter att stärka sin forskning. En långsiktig finansiering av det här slaget ger dessutom möjligheter att lyfta blicken och att bli djärvare i forskningen. Privata donationer till teknisk forskning kommer att spela en allt viktigare roll för att förstärka Sverige som ledande forskningsnation.
Gratulationer till KTH, KI och Karolinska Sjukhuset!
Pressmeddelande från KTH: